Work programmes

27 items found

Every four years Eurofound reviews its strategy and the orientation to be given to its work and after widespread consultation prepares a four-year rolling programme. Within the context of the four-year programme, a detailed annual programme of work is prepared and proposed for adoption by the Management Board.

The programmes are the outcome of detailed deliberations of the groups making up the Management Board as well as with the Institutions of the Union.

 • 13 joulukuu 2002 | Work programme

  The third annual programme of work based on the Foundation's four-year programme 2001-2004: Analysing and anticipating change to support socio-economic progress. Among the aims of the programme are to: strengthen monitoring activities and strategic research in the three core areas of expertise (Living Conditions, Working Conditions, Industrial Relations) and EMCC; meet specific needs of key policy audiences; incorporate candidate countries in all main areas of activity; increase existing collaboration with the European Commission and strengthen relationships with the other EU Institutions; and reinforce the Foundation's role as a forum for debate.

 • 27 maaliskuu 2002 | Work programme

  The second annual programme of work based on the Foundation's four-year programme 2001-2004: analysing and anticipating change to support socio-economic progress. The principles of the programme include developing and consolidating the main areas of activity: research / development, debate / discussion, information / dissemination; and strengthening core areas of expertise - working conditions, living conditions and industrial relations.

 • 20 huhtikuu 2001 | Work programme

  The first annual programme of work based on the Foundation's new four-year- programme 2001-2004: analysing and anticipating change to support socio-economic progress.

 • 29 maaliskuu 2001 | Work programme

  This booklet contains an abridged version of the four year rolling programme. The Foundation's seventh four-year programme aims both to provide continuity, building on the expertise established over the past 25 years, and innovation, exploring new and emerging issues and addressing the societal changes and the continuing challenge to improve living and working conditions.

 • 08 helmikuu 2000 | Work programme

  None

 • 24 helmikuu 1999 | Work programme

  This document gives a summary of the activities planned by the Foundation in 1999, within the framework of its four-year rolling programme 1997-2000, ‘Facing up to the challenges of European society’.

 • 27 marraskuu 1997 | Work programme

  4 5 SF-99-96-576-FI-C u analysoida politiikan ja käytännön innovatiivisen kehityksen todellisia tuloksia. On jo aloitettu työ yhteiskunnallisen syrjäytymisen käsittelemiseksi laadittujen hyvinvointi- ja sosiaaliturvajärjestelmien lähestymistapojen tarkistamiseksi. Työmarkkinaosapuolten ja jo syrjäytymisriskissä olevien aktiivinen myötävaikutus tulevat olemaan olennaisia tässä työssä. Euroopan elinja työolojen ehittämissäätiö u analysoida uusien välineiden ja toimien vaikutusta erityissektoreilla mukaanlukien ympäristöteollisuus; u edistää jaettua vastuuta ja osallistumista pääasiallisten yhteiskunnallisten vaikuttajien politiikassa ja toimissa (julkisen vallan viranomaiset, julkiset ja yksityiset yritykset, ammatilliset organisaatiot, työntekijät ja ammattiliitot) kestävän kehityksen toteuttamisessa ja arvioida näiden politiikkojen ja toimien vaikutuksia. Työn kehittämistä tullaan jatkamaan Kööpenhaminana elin- ja työolojen kehittämissäätiön työtä täydentävällä tavalla. Ohjelma vuosille 1997 – 2000 s Osallistumienen N opeasti kehittyvä yhteiskunta kohtaa monimutkaisia ongelmia. Nämä edellyttävät yhteiskunnallisten vaikuttajien täyttä osallistumista päätöksentekoprosessiin sekä työpaikalla että laajemmin yhteisössä. Säätiö korostaa kaikkien muutoksen kanssa kamppailevien mukaanottamisen tärkeyttä. Se tarjoaa merkittävää tukea parempaan elämänlaatuun johtavan konsultaatio ja osallistumisprosessin parantamiseksi. Säätiö myötävaikuttaa myös itse osallistuvamman yhteiskunnan kehittämiseen toimimalla keskustelun, tiedon ja mielipiteiden vaihdon foorumina yhteiskunnan avainvaikuttajien välillä. Uudessa vuosien 1992-2000 ohjelmassa se tulee myös: u seuraamaan ja arvioimaan työpaikan osallistumiskäytäntöjä; u tutkimaan osallistumisen innovatiivisia lähestymistapoja(uudet aiheet, uudet yhteistyön muodot, uusi kumppanuus) työpaikalla ja yhteiskunnassa laajemmin; u tutkimaan aktiivisen kansalaisuuden käsitettä erityisesti suhteessa työllisyyttä ja sosiaaliturvaa koskeviin kysymyksiin; u arviomaan julkisten palvelujen ja kestävän kulutuksen alalla tehokkuuden parantamisen strategioiden myötävaikutusta. Työpaikka tulee edelleen oleman tämän työn tärkeä polttopiste yhdessä Euroopan työelämän suhteiden tutkimuskeskuksen kehittämisen kansa, joka tulee tarjoamaan käyttäjilleen tarkoituksenmukaista ja ajankohtaista tietoa tapahtumista jäsenvaltiossa ja EU:n tasolla. s Sosiaalinen yhteenkuuluvuus Euroopan elinja työolojen kehittämissäätiö Y hteenkuuluva yhteiskunta on avaintekijä taloudellisessa edistyksessä. Perustavanlaatuisiin ihmisoikeuksiin, sosiaaliturvaan ja tasavertaisiin mahdollisuuksiin liittyvät kysymykset ovat olennaisia tässä käsitteessä yhdessä osa

Sivut