Keitä olemme

Tehtävä

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) on Euroopan unionin kolmikantainen virasto, jonka tehtävänä on tarjota tietoa sosiaali-, työllisyys- ja työpolitiikan kehittämiseksi. Eurofound perustettiin vuonna 1975 neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1365/75 edistämään parempien elin- ja työolojen suunnittelua ja toteuttamista Euroopassa.

Rooli

Eurofoundin tehtävänä on tarjota tietoa, neuvontaa ja asiantuntemusta elinoloista ja kestävästä työstä, työmarkkinasuhteista, työmarkkinoiden muutoksesta ja laadusta ja elämästä sekä julkisista palveluista EU:n sosiaalipolitiikan alan keskeisille toimijoille vertailutietojen, tutkimusten ja analyysien perusteella.

Organisaatio

Eurofoundia johtaa johtaja, joka raportoi hallintoneuvostolle (entinen johtokunta). Apulaisjohtaja raportoi johtajalle. Hallintoneuvosto koostuu EU:n jäsenvaltioiden hallitusten ja työmarkkinaosapuolten (työnantajien ja ammattijärjestöjen) edustajista, Euroopan komission edustajista ja yhdestä riippumattomasta asiantuntijasta, jonka Euroopan parlamentti nimittää. Se ohjaa strategisesti Eurofoundin toimintaa.

Lisäksi Eurofoundin Brysselin yhteystoimiston tehtävänä on vahvistaa Eurofoundin tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikutusta EU:n tasolla ja seurata päätöksenteon kehitystä.

Henkilöstö koostuu noin 100 työntekijästä, jotka tulevat eri jäsenvaltioista ja joilla on laajaa ammatillista kokemusta ja monipuolinen tausta. Ajoittain henkilöstöön kuuluu myös pieni määrä kansallisten viranomaisten lähettämiä asiantuntijoita.

Eurofoundin toimipaikka sijaitsee 1600-luvulla rakennetussa Loughlinstown House -rakennuksessa Dublinissa Irlannissa.

Kohderyhmät

Eurofoundin tavoitteena on tukea EU:n toimielimiä, hallituksia, työnantajia, ammattiliittoja ja kansalaisjärjestöjä päätöksenteossa.