Tiedotuskeskus

Tiedostuskeskus tarjoaa henkilökunnalle, tutkijoille ja vierailijoille pääsyn Eurofoundin omiin ja muihin, ulkopuolisiin, tietolähteisiin. Tiedotuskeskus käyttää erityisiä kirjastopalveluja varmistaakseen suoran pääsyn tietolähteisiin, joita ovat mm. bibliografiset tietokannat, EU:n sanomalehdet ja uutiskirjeet, sähköiset lehdet ja viiteaineisto. Vieraat ja henkilökunta pääsevät kyseisiin tietoihin Eurofoundin intranetin kautta.

Eurofoundin työ on julkista ja kaikkien kiinnostuneiden osapuolten käytettävissä. Yleisö onkin tervetullut vierailemaan tiedotuskeskuksessa (sopimuksen mukaan) tai käyttämään sen internet-palveluja. Yhteyshenkilö tiedotuskeskukseen vierailua varten on Jan Vandamme.