Financial situation and security during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including living standards and ability to make ends meet, need to economise, household arrears, financial situation and deprivation, and the level of support received in difficult circumstances. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Keskeiset havainnot

  • Ihmisten elämäntilanteet koko Euroopassa ovat kohentuneet yleisesti rajoitustoimien päätyttyä, sillä työtunnit ovat lisääntyneet ja työpaikkaan liittyvä epävarmuus on vähentynyt heinäkuussa huhtikuuhun verrattuna. Tiettyjen ryhmien välillä on kuitenkin havaittu suurta eriarvoisuutta koko EU:ssa.
  • Huolimatta toimenpiteistä, joita monissa maissa otettiin ripeästi käyttöön työpaikkansa menettäneiden tueksi, reilusti yli puolet työttömistä vastaajista ei ollut saanut mitään virallista tukea covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen, minkä vuoksi monien piti turvautua epäviralliseen tukeen . Vaikeuksista saada tulonsa riittämään ilmoittivat useimmin työttömät vastaajat, ja heinäkuussa heidän määränsä oli kaksinkertainen työssä käyvien kotitalouksiin verrattuna.
  • Pandemian aikana käyttöön otetut taloudelliset tukitoimet ovat osoittautuneet tehokkaiksi, sillä ne ovat vähentäneet taloudellisia vaikeuksia viidesosalla tukea jossakin muodossa saaneista vastaajista. Itsenäiset ammatinharjoittajat ovat hyötyneet eniten sekä tulotuesta että yritystoimenpiteistä, ja he suhtautuvat heinäkuussa huomattavasti myönteisemmin taloudelliseen tilanteeseensa kuin huhtikuussa.
  • Tutkimuksen tulokset osoittavat, että työttömien tilanne on heikentynyt entisestään pandemian aikana. Heidän taloudelliset näkymänsä pysyvät erityisen synkkinä, mikä osoittaa, että asianmukaisia sosiaaliturvatoimenpiteitä tarvitaan kipeästi, koska yhä useammat työtä etsivät ilmoittavat, että heillä on vaikeuksia maksaa laskujaan.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Yhdistynyt kuningaskunta erosi Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020. Eurofoundin verkkosivustolla julkaistussa sisällössä voi kuitenkin olla edelleen tietoa EU:n 28 jäsenvaltiota, koska Yhdistynyt kuningaskunta on ollut mukana aiemmin tehdyissä tutkimuksissa. Tilanne muuttuu vähitellen niin, että tiedot kuvastavat EU:n nykyistä 27 jäsenvaltion kokoonpanoa. 

COVID-19 data