Taloudellinen tilanne ja turvallisuus covid-19-pandemian aikana 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including living standards and ability to make ends meet, need to economise, household arrears, past and future financial situation, financial fragility and housing insecurity. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Keskeiset havainnot

 • Olemassa oleva epätasa-arvo syvenee, koska pandemialla on suhteettoman suuri vaikutus haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin. Havaintojen mukaan vaikeudet saada rahat riittämään ovat merkittävästi lisääntyneet jo ennestään heikossa tilanteessa olevien keskuudessa.

 • Päätöksentekijöiden on omaksuttava tuen antamiseen kokonaisvaltainen lähestymistapa, jotta kriisistä erittäin tuntuvasti kärsineitä voidaan estää joutumasta yhä heikompaan asemaan. Ellei epätasa-arvon lisääntymistä kansalaisten kesken ja jäsenvaltioiden välillä pystytä estämään, vaarana on, että eurooppalaisten luottamus instituutioihinsa heikkenee entisestään ja että tyytymättömyys politiikkaan viriää.  

 • Kiinnostava havainto on, että monet eurooppalaiset näkevät oman taloudellisen tulevaisuutensa aiempaa parempana. Seitsemässä jäsenvaltiossa pessimistisiä tulevaisuudenodotuksia on vähemmän kuin kesällä 2020. Myös epävarmuus työpaikkojen säilymisestä on kokonaisuutena vähäisempää kuin pandemian alussa vaikkakin suurempaa kuin heinäkuussa 2020. 

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021 
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27) 
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Yhdistynyt kuningaskunta erosi Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020. Eurofoundin verkkosivustolla julkaistussa sisällössä voi kuitenkin olla edelleen tietoa EU:n 28 jäsenvaltiota, koska Yhdistynyt kuningaskunta on ollut mukana aiemmin tehdyissä tutkimuksissa. Tilanne muuttuu vähitellen niin, että tiedot kuvastavat EU:n nykyistä 27 jäsenvaltion kokoonpanoa.