Quality of public services during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including fairness of support measures, the experience of online schooling and education, online healthcare and unmet healthcare needs, and access to online public services. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Keskeiset havainnot

  • Instituutioista suurinta luottamusta tunnetaan terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan verrattuna muihin aloihin, kuten tiedotusvälineisiin, kansallisiin hallituksiin ja EU:hun. Kuitenkin juuri t erveydenhuoltoalan työntekijät ilmoittavat useimmin tuntevansa itsensä henkisesti väsyneiksi. Tämä vahvistaa, että useat terveydenhoidon työntekijät ovat joutuneet vaikeisiin ja henkisesti vaativiin tilanteisin pandemian aikana.
  • Tutkimuksen tulokset osoittavat, että pandemia voi lisätä entisestään epätasa-arvoa sosioekonomisten ryhmien ja maiden välillä. Tämä eriarvoisuuden kasvu voi vaikuttaa myös EU:n vakauteen. Siksi onkin ehdottoman tärkeää panna Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari täysimääräisesti täytäntöön ja tiedottaa näistä toimenpiteistä selkeästi EU:n kansalaisille.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Yhdistynyt kuningaskunta erosi Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020. Eurofoundin verkkosivustolla julkaistussa sisällössä voi kuitenkin olla edelleen tietoa EU:n 28 jäsenvaltiota, koska Yhdistynyt kuningaskunta on ollut mukana aiemmin tehdyissä tutkimuksissa. Tilanne muuttuu vähitellen niin, että tiedot kuvastavat EU:n nykyistä 27 jäsenvaltion kokoonpanoa.