Työskentely covid-19-pandemian aikana  

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

  • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
  • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
  • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Keskeiset havainnot

  • Tulokset osoittavat, että vuoden kuluttua pandemian alkamisesta työpaikkoja katoaa EU:ssa kokonaisuutena yhä enemmän: nyt lähes 10 prosenttia niistä, joilla oli työpaikka ennen pandemiaa, ovat työttömiä – se on enemmän kuin kesällä 2020 ilmoitettu 8 prosenttia ja kaksinkertainen kevään 2020 lukuun (5 prosenttia) nähden.

  • Etätyöntekijöiden määrä laski keväällä 2021, kun yhä useampi työntekijä palasi töihin toimistoon. Tästä huolimatta halukkuus tehdä etätyötä ei ole vähentynyt, sillä suurin osa EU:n työntekijöistä on ilmaissut pitävänsä pitkällä aikavälillä parempana työskennellä kotoa käsin useita kertoja viikossa. 

  • Covid-19-kriisi voi olla monelle yritykselle mahdollisuus siirtyä kaikkia osapuolia hyödyttäviin järjestelyihin, kun työntekijät työskentelevät aiempaa itsenäisemmin kotoa käsin ja yritysten johto tekee investointeja tilanteen edistämiseksi.   

  • Vaikka pandemia vaikuttaa naisiin monilla eri aloilla, sen myötä jäljellä oleva sukupuolten rakenteellinen epätasa-arvo on ilahduttavasti tuotu valokeilaan. Terveydenhoito- ja sosiaalialan matalia palkkoja ja vaikeita työoloja tarkastellaan entistä tiukemmin, kun näiden työntekijöiden kriittinen arvo tunnustetaan.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Yhdistynyt kuningaskunta erosi Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020. Eurofoundin verkkosivustolla julkaistussa sisällössä voi kuitenkin olla edelleen tietoa EU:n 28 jäsenvaltiota, koska Yhdistynyt kuningaskunta on ollut mukana aiemmin tehdyissä tutkimuksissa. Tilanne muuttuu vähitellen niin, että tiedot kuvastavat EU:n nykyistä 27 jäsenvaltion kokoonpanoa.