Working during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Keskeiset havainnot

  • Työhön liittyvä epävarmuus väheni huhtikuun 15 prosentista heinäkuun 10 prosenttiin. Epävarmuus on kuitenkin edelleen yleistä vastaajilla, joilla on määräaikaiset ja lyhytaikaiset sopimukset. Yli 40 prosenttia 34–49-vuotiaista miehistä, joilla on määräaikainen sopimus, pelkää menettävänsä työpaikkansa kolmen seuraavan kuukauden aikana. Ihmisten työtuntien yleisestä lisääntymisestä huolimatta kolmannes vastaajista ilmoittaa edelleen työskentelevänsä vähemmän kuin ennen pandemiaa.
  • Yli kolme neljäsosaa EU-alueen työntekijöistä haluaa heinäkuussa jatkaa etätyöskentelyä ainakin satunnaisesti, myös ilman covid-19-rajoituksia. Valtaosa EU-alueen työntekijöistä ilmoittaa pandemian aikaisen etätyökokemuksen olleen myönteinen, mutta vain harvat haluavat tehdä etätyötä jatkuvasti. Suosituin vaihtoehto on yhdistelmä etätyötä ja työpaikalla työskentelyä.
  • Etätyön lisääntyminen pandemian aikana on korostanut työ- ja yksityiselämän välisen rajan hämärtymistä. Hallitusten ja työmarkkinaosapuolten on ehdottoman tärkeää toteuttaa ”oikeus irrottautua” -aloitteita, jotta voidaan estää työvoiman suurten osien mahdollinen fyysinen ja henkinen uupuminen.
  • Jos etätyö jatkuu koko EU:ssa, työmarkkinaosapuolten on pyrittävä sisällyttämään työntekijöiden etätyön vapaaehtoisuutta tai tiettyjen tehtävien soveltuvuutta etätyöhön koskevia säännöksiä kaikkiin oikeudellisiin kehyksiin tai sopimuksiin. On myös ratkaisevan tärkeää selkeyttää, miten työnantajat voivat osallistua etätyöhön liittyviin kustannuksiin. Yhtä tärkeitä ovat takeet samasta palkasta ja koulutuksen saannista etätyötä tekeville.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Yhdistynyt kuningaskunta erosi Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020. Eurofoundin verkkosivustolla julkaistussa sisällössä voi kuitenkin olla edelleen tietoa EU:n 28 jäsenvaltiota, koska Yhdistynyt kuningaskunta on ollut mukana aiemmin tehdyissä tutkimuksissa. Tilanne muuttuu vähitellen niin, että tiedot kuvastavat EU:n nykyistä 27 jäsenvaltion kokoonpanoa.