Euroopan elämänlaatututkimus 2003

Valitse kysymys

 

 

Visualisointi kuvaa kartalla vastausten prosenttimääriä tai vastauskohtaista keskiarvoa maittain Euroopassa.