Euroopan elämänlaatututkimus 2007

Valitse kysymys

 

 

Visualisointi kuvaa kartalla vastausten prosenttimääriä tai vastauskohtaista keskiarvoa maittain Euroopassa.