Euroopan elämänlaatututkimus – Tietojen visualisointi

Eurofoundin Euroopan elämänlaatututkimus tarjoaa ainutlaatuisen katsauksen elämänlaadusta ja yhteiskunnan sekä julkisten palvelujen laadusta kaikkialla Euroopassa.

Tiedot on eritelty sukupuolen, iän, ammattiaseman (työssäkäyvät ja ei työssäkäyvät) ja tulojen (matalimmasta tulokvartiilista 1 korkeimpaan tulokvartiiliin 4) mukaan.

Yhdistynyt kuningaskunta erosi Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020. Eurofoundin verkkosivustolla julkaistussa sisällössä voi kuitenkin olla edelleen tietoa EU:n 28 jäsenvaltiota, koska Yhdistynyt kuningaskunta on ollut mukana aiemmin tehdyissä tutkimuksissa. Tilanne muuttuu vähitellen niin, että tiedot kuvastavat EU:n nykyistä 27 jäsenvaltion kokoonpanoa. 

Valitse kysymys

 

 

Description

Visualisoidulla Euroopan kartalla havainnollistetaan kartan muodossa vastausten arvoja maittain.