Platform economy and the Swedish model (Plattformsekonomin och den svenska partsmodellen)

This report by the Swedish trade union Unionen describes the development of the sharing economy in Sweden and the implications for consumption and production patterns, as well as the tensions that arise from competition of online intermediaries with traditional businesses and sectors.

Swedish: Den så kallade delningsekonomin, som syftar till att bättra nyttjandet av befintliga resurser genom ökat delande, har på kort tid blivit ett fenomen som väntas ha stor påverkan på arbets- marknaden och dess funktion. Genom att nyttja intermediära, digitala plattformar för att fördela resurser i form av kapital, arbetskraft och information har delningsekonomin banat väg för nya konsumtions- och produktionsmönster. Att beskriva fenomenet som en enhetlig trend eller ens med enhetliga begrepp är dock svårt. Inom begreppet delningsekonomin inryms ofta allt från kunskapsdelning, finansieringslösningar, sociala innovation- er, kooperativ och tidsbanker, till mer renodlade kommersiella företag. Fokus i denna rapport ligger främst på de kommersiella aspekterna av delningsekonomin. Detta beror dels på att dessa aspekter antas ha störst påverkan på arbetsmarknaden i närtid, men även på att en rad kommersiella plattformsföretag börjat konkurrera med traditionella aktörer, vilket skapat reaktioner i samhället.

Söderqvist, F. (2016), Plattformsekonomin och den svenska partsmodellen, Unionen, Stockholm, Sweden.

Metadata

  • no specific sector focus
  • Sweden
  • 2016
  • Research publication
  • challenges, representation, industrial relations, social dialogue
  • Swedish
  • Unionen (Employee organisation)
  • Qualitative research
  • Open access
Disclaimer  —  Eurofound aims to keep the information in this database up to date and accurate. If errors are brought to our attention, we will try to correct them. However, Eurofound bears no responsibility or liability whatsoever with regard to the accuracy or content of this database or of external links over which Eurofound services have no control and for which Eurofound assumes no responsibility.