Close ×

Best viewed on Desktop

Euroopan elämänlaatututkimus

Euroopan elämänlaatututkimus 2016

Eurofoundin Euroopan elämänlaatututkimus tarjoaa ainutlaatuista tietoa eurooppalaisten nykyisestä elämänlaadusta.

Valitsemalla maasi, sukupuolesi ja ikäsi kokemuksesi yksilöimiseksi

Vuonna 2016 tehdyn Eurofoundin neljännen Euroopan elämänlaatututkimuksen yleiset tulokset osoittavat, että yleistä edistystä on tapahtunut kolmella keskeisellä tarkastellulla alalla: elämänlaadussa, yhteiskunnan laadussa ja julkisten palvelujen laadussa – tosin ei kuitenkaan kaikissa maissa eikä kaikissa yhteiskunnallisissa ryhmissä.

Elämänlaatu

Tämä aihealue kattaa subjektiivisen hyvinvoinnin, terveyden ja yksilöiden elämänlaadun eri tekijät, kuten elinolosuhteet, asumisen, aineellisen puutteen ja myös työ- ja yksityiselämän tasapainon ja hoivavastuun.

Elämänlaatu

Elämänlaatu on yleisesti ottaen parantunut, ja joillakin osa-alueilla on palattu kriisiä edeltäneelle tasolle.

Tärkeimmät havainnot:

 • Optimismi on lisääntynyt.
 • Tyytyväisyys elinolosuhteisiin on kasvanut.
 • Tyytyväisyys elämään ja onnellisuus ovat pysyneet vakaina.
 • Tyytyväisyydessä elintasoon on tapahtunut lähentymistä eri jäsenvaltioissa.
 • Aineellinen puute on vähentynyt (entistä useampi ihminen tulee toimeen), mutta yli 50 prosenttia väestöstä 11 maassa ilmoitti yhä toimeentuloon liittyvistä vaikeuksista.
 • Itse ilmoitettu terveydentilan laatu on yleisesti ottaen parantunut.
 • Työ- ja yksityiselämän tasapaino on heikentynyt joiltakin osin.
 • Kahdessa kolmasosassa maista ollaan hyvin huolissaan tulojen riittämättömyydestä vanhalla iällä.
 • Keskimääräinen tulos asteikolla 1–10, 2011
 • Keskimääräinen tulos asteikolla 1–10, 2016
 • Olen optimistinen tulevaisuuteni suhteen
 • Olen optimistinen lasteni/lastenlasteni tulevaisuuden suhteen
 • Vähintään useita kertoja kuukaudessa (%) – 2007
 • Vähintään useita kertoja kuukaudessa (%) – 2016

Optimismi

Työ- ja yksityiselämän tasapaino ja hoivavastuut

Yhteiskunnan laatu

Tähän aihealueeseen sisältyvät sosiaalinen turvattomuus, havaitut sosiaaliset jännitteet, sosiaalinen syrjäytyminen, luottamus ihmisiin ja instituutioihin, osallistuminen ja sitoutuminen yhteisöön.

Yhteiskunnan laatu

Yhteiskunnan laatua koskevissa indikaattoreissa on tapahtunut yleistä edistystä.

Tärkeimmät havainnot:

 • Luottamus kansallisiin instituutioihin on lisääntynyt.
 • Sitoutuminen ja osallistuminen yhteiskunnallisiin organisaatioihin on kasvussa.
 • Luottamus on lisääntynyt 18–24-vuotiaiden keskuudessa.
 • Tunne sosiaalisesta syrjäytymisestä on vähentynyt.
 • Havaitut jännitteet köyhien/rikkaiden, johdon/työntekijöiden, ikääntyneiden/nuorten ja miesten/naisten välillä ovat vähentyneet.
 • Havaitut jännitteet ovat lisääntyneet hieman uskonnollisten ja etnisten ryhmien välillä ja vähäisemmissä määrin seksuaalisen suuntautumisen perusteella.
 • ’Huomattavan’ jännitteen kokeminen (%) – 2007
 • ’Huomattavan’ jännitteen kokeminen (%) – 2011
 • ’Huomattavan’ jännitteen kokeminen (%) – 2016

Sosiaalinen syrjäytyminen

Julkisten palvelujen laatu

Tähän aihealueeseen sisältyvät terveydenhuolto, pitkäaikaishoito, lastenhoito ja koulut sekä lähipalvelut. Kaikkien kyselyyn kuuluvien palvelujen katsotaan olevan yleisölle tarjottavia palveluja riippumatta siitä, onko palvelujen tarjoajana julkinen, yksityinen vai voittoa tavoittelematon sektori.

Julkisten palvelujen laatu

Arviot julkisten palvelujen laadusta ovat kokonaisuudessaan parantuneet.

Tärkeimmät havainnot:

 • Tyytyväisyys useisiin keskeisiin julkisiin palveluihin, kuten terveydenhuoltoon ja julkiseen liikenteeseen, on lisääntynyt.
 • Lastenhoito on parantunut useissa maissa, joissa arviot olivat aiemmin huonoja.
 • Kierrätyspalvelujen saatavuus on uusi asia useissa maissa.
 • Pankkipalvelujen saatavuus maaseutualueilla on ongelma joissakin maissa.
 • Julkisten palvelujen laatu vaihtelee yhä paljon eri jäsenvaltioissa.

Julkisten palvelujen laatu

 • Keskimääräinen tulos asteikolla 1–10, 2011
 • Keskimääräinen tulos asteikolla 1–10, 2016

Euroopan elämänlaatututkimus 2016 – tiivistelmäraportti
Lataa raportti

Sign up to receive notification of updates on future research. (in English only)

Tietoa Euroopan elämänlaatututkimuksesta: Tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2003, jonka jälkeen se on tehty joka neljäs vuosi. Neljäs tutkimus tehtiin vuonna 2016, ja se kattoi 33 maata: 28 EU:n jäsenvaltiota ja viisi ehdokasmaata (Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki).

 1. 2003

  Ensimmäinen Euroopan elämänlaatututkimus

 2. 2007

  Toinen Euroopan elämänlaatututkimus

 3. 2011

  Kolmas Euroopan elämänlaatututkimus

 4. 2016

  Kenttätyö ja tietojen keruu neljättä Euroopan elämänlaatututkimusta varten

 5. 2017

  7 Joulukuu

  Vuoden 2016 Euroopan elämänlaatututkimuksen tulosten julkaiseminen verkossa

 6. 2018

  23 Tammikuu 

  Julkaistaan vuoden 2016 Euroopan elämänlaatututkimus: yleiskatsaus

 7. 2018

  8 Maaliskuu

  Keskustelu Euroopan elämänlaatututkimuksesta Brysselissä

 8. 2018

  Syyskuu

  Seuraavien aihealueiden jälkianalyysit:

  Luottamus instituutioihin 2000-luvulla, Sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja hyvinvointi Euroopassa, Julkisten palvelujen laatu, Sukupolvien väliset erot elämänlaadussa