Monikielisyys

Eurofoundin kielikäytäntöä toteutetaan sen nykyisen työohjelman yhteydessä, ja sitä ohjaa Eurofoundin tiedotusstrategia.

Strategiassa on kolme Eurofoundin monikielistä lähestymistapaa kuvaavaa periaatetta.

  • Eurofoundin ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että EU-tason päätöksentekijät saavat tarvitsemaansa ensiluokkaista, oikea-aikaista ja toimintalinjojen kannalta olennaista tietoa voidakseen parantaa elin- ja työoloja Euroopassa.
  • Eurofound ulottaa toimintansa kansalliselle tasolle, kun on kyse EU:n politiikkaan vaikuttamisesta tai sen täytäntöönpanosta kansallisella tasolla tai kun Eurofound voi selvästi tarjota hyödyllistä vertailutietoa aiheista, jotka ovat EU:n tasolla merkittäviä.
  • Eurofound kunnioittaa monikielisyyden asemaa EU:n sisäisessä viestinnässä ja pitää tärkeänä, että eurooppalaiset saavat tietoa omalla kielellään.

Tätä taustaa vasten jotkin Eurofoundin tuotokset ja verkkosivuston tiedot on käännetty useille kielille, jotta ne olisivat helpommin kaikkien käyttäjien ulottuvilla kaikissa jäsenvaltioissa.

Eurofoundin verkkosivusto on monikielinen seuraavilta osin:

  • Monikielinen navigointi on käytettävissä koko sivustolla.
  • Useat ylätason saapumissivut on käännetty kaikille kielille. ”Kaikki kielet” tarkoittavat tässä kaikkia EU:n 24:ää virallista kieltä lukuun ottamatta iiriä ja maltaa, joiden kääntäminen on rajoitettua erittäin vähäisen käytön takia. Sama pätee myös tiettyihin keskeisiin sivuihin, kuten Tietoa Eurofoundista ‑sisältöön sekä Eurofoundin tutkimuksia koskeviin sivuihin. Tutkimustietoja esittelevä havainnollistamistyökalu on käytettävissä kaikilla kielillä.
  • Käännetyt julkaisut julkaistaan verkossa.

Julkaisujen kääntämistä koskeva ohjelma sisältää seuraavat periaatteet:

  • Julkaisujen tiivistelmät käännetään kaikille kielille.
  • Living and working in Europe ‑vuosikirja ja tietyt muut keskeiset julkaisut käännetään ranskaksi ja saksaksi sekä tarvittaessa enintään kolmelle muulle kielelle.
  • Säätiötä koskevaa materiaalia ja mainosmateriaalia käännetään tarvittaessa.
  • Yksittäisten julkaisujen ad hoc ‑tyyppiset ja pyyntöihin perustuvat käännöstarpeet arvioidaan tapauskohtaisesti.

Eurofoundin järjestämissä tapahtumissa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan tulkkaus asiaankuuluville kielille.

Eurofoundin kielikäytäntö perustuu jatkossakin käytännöllisyyteen ja kustannustehokkuuteen. Sen tavoitteena on tarjota laajaa monikielistä palvelua käyttäjien tiedonsaannin optimoimiseksi kaikissa jäsenvaltioissa ja vastata lisäksi kysyntään perustuviin tarpeisiin kulloisenkin tilanteen mukaan. Kielikäytäntöä ja sen toteuttamista arvioidaan jatkuvasti Eurofoundin työohjelman, viestinnän painopisteiden ja käytettävissä olevien resurssien valossa.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti