Seurantakeskukset

Eurofoundilla on kolme aihekohtaista seurantakeskusta. Ne toimivat tietojen jatkuvan keruun ja julkaisun portaaleina. Euroopan työelämän seurantakeskus (EurWORK), Euroopan muutoksenseurantakeskus (EMCC) ja vasta perustettu Euroopan elämänlaadun seurantakeskus (EurLIFE) tarjoavat tietoja neljältä pääaihealueelta ohjelmakaudella 2017–2020.

Euroopan työelämän seurantakeskus – EurWORK

 

Euroopan muutoksenseurantakeskus – EMCC

  • Työmarkkinoiden muutokset
  • Toimivat ja osallistavat työmarkkinat
  • Rakennemuutoksen seuranta ja rakenneuudistuksen hallinta
  • Innovointi ja työpaikkojen luominen yrityksissä

 

Euroopan elämänlaadun seurantakeskus – EurLIFE

 

Euroopan työelämän seurantakeskus (EurWORK)

EurWORK tarjoaa tutkimus- ja vertailutietoa työolojen ja kestävän työn keskeisestä kehityksestä sekä työmarkkinasuhteista, jotka vaikuttavat kaikkien jäsenvaltioiden sekä EU:n tasolla. Työmarkkinasuhteiden alalla se kerää tietoa työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun liittyvistä seikoista ja seuraa työelämän kehitystä kaikissa jäsenvaltioissa. Sen tavoitteena on auttaa kehittämään näyttöön perustuvaa päätöksentekoa ja käytäntöjä, jotka parantavat työelämän laatua.

Euroopan muutoksenseurantakeskus (EMCC)

EMCC tarkastelee taloudellista ja sosiaalista kehitystä, joka edistää muutosta Euroopan työmarkkinoilla. Se julkaisee tutkimuksia tavoista, joilla voidaan saavuttaa hyvin toimivat ja osallistavat työmarkkinat, seurata rakenteellista muutosta ja hallita rakenneuudistusta sekä helpottaa innovointia ja työpaikkojen luomista yrityksissä.

EMCC:n Euroopan rakenneuudistuksen seurantayksikkö tarjoaa ajankohtaisia analyyseja yrityksiä koskevasta rakenneuudistuksesta sekä tietoja asiaankuuluvasta lainsäädännöstä ja tukialoitteista. Sen havainnot esitetään vuosikertomuksissa ja tietokannoissa, joihin voi suorittaa hakuja.

Euroopan työpaikkojen seurantayksikkö kuvaa vaihtelua työllisyystilanteessa jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla ja osoittaa, missä työllisyys lisääntyy tai vähenee, sekä kuvaa sen seurauksia työn laadulle.

Euroopan elämänlaadun seurantakeskus (EurLIFE)

EurLIFE tarjoaa tutkimustietojen analyysien ja laadullisten tutkimusten tuloksia elämänlaadun ja julkisten palvelujen alalla. Tutkimuksissa selvitetään, mitä vaikutusta yhteiskunnan laadulla on hyvinvointiin. Niissä tutkitaan myös julkisten palvelujen saatavuutta ja laatua.

Tietojen keruu

Eurofoundin eurooppalaisten yhteyshenkilöiden verkosto osallistuu kaikkien kolmen seurantakeskuksen työhön. Kaikki 28 jäsenvaltiota (ja Norjan) kattava asiantuntijoiden verkosto arvioi tämän hetkisia kansallisia tilanteita, tekee tapaustutkimuksia ja laatii raportteja, sekä analysoi havaintoja ja tiedottaa Eurofoundin yleiseurooppalaisesta vertailevasta analyysista EU:n sisällä ja sen ulkopuolella.