EMCC European Monitoring Centre on Change

Tietoa Euroopan muutoksenseurantakeskuksesta (EMCC)

Euroopan muutoksenseurantakeskus (EMCC) on tietokeskus, joka on luotu edistämään työhön, työllisyyteen, työpaikkojen luomiseen ja rakenneuudistukseen liittyvien muutosten ymmärtämistä. Se perustettiin Eurofoundissa vuonna 2001 Euroopan parlamentin, Euroopan komission ja työmarkkinaosapuolten tukemana.

Rooli

EMCC:n tehtävänä on tuoda esiin taloudellista ja sosiaalista kehitystä, joka edistää muutosta Euroopan työmarkkinoilla. Se korostaa muutosten roolia teknologian, tuotantomallien ja sääntelyn yhteydessä maailmantalouden kehityksen puitteissa. Erityisesti EMCC

  • tarjoaa ajankohtaisia uutisia ja analyyseja yritysten rakenneuudistuksesta ja asiaankuuluvista poliittisista aloitteista Euroopan rakenneuudistuksen seurantayksikön avulla, jota yhteyshenkilöverkosto tukee kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja Norjassa
  • esittää asiaankuuluvia tietoja tärkeimmistä suuntauksista ja muutoksen edistäjistä Euroopan työmarkkinoilla Euroopan työpaikkojen seurantayksikön avulla
  • suorittaa ja julkaisee strategisia työmarkkinatutkimuksia Eurofoundin keskeisten sidosryhmien yhteisten etujen aloilla (kuten työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat ihmiset, ikäkysymyksen hallintapolitiikka, kasvun ja työpaikkojen laadun välinen suhde)
  • tunnistaa tulevia ja potentiaalisia työmarkkinasuuntauksia.

Painopisteet

Työmarkkinoiden muutoksiin liittyvällä Eurofoundin strategisella aihealueella EMCC kattaa seuraavat kolme keskeistä osiota ohjelmakaudella 2017–2020:

Kohderyhmät

EMCC pyrkii palvelemaan Eurofoundin keskeisiä sidosryhmiä, joita ovat Euroopan työmarkkinaosapuolet, EU:n toimielimet, jäsenvaltioiden hallitukset, päättäjät sekä työllisyyden ja rakenneuudistuksen alan toimijat.