ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction

Annual report
Julkaistu
5 marraskuu 2012
pdf
Muodot
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Yhteenveto

The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life sitRead more
The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life situation and satisfaction. It also looks at the impact on working conditions for employees who remain at the restructured firm. Both these studies, of those who lost their jobs and those who stayed at the restructured workplace, have never before been analysed by using common, EU-wide and representative, datasets. The report also provides an overview of recent restructuring using the ERM database. While restructuring cases reporting job loss have fallen since the peak of 2009, they still outnumber announcements of job gain. Several recent cases testify to serious problems in the once very promising alternative energy sector in Europe. The findings show that much of the recently announced job creation is in the hotels and retail sectors. 
Read less

Muodot

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  110
  Reference No: 
  ef1261
  ISBN: 
  978-92-897-1096-1
  Catalogue: 
  TJ-31-12-912-EN-C
  DOI: 
  10.2806/41660
  Catalogue info

  ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction

  The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life situation and satisfaction. It also looks at the impact on working conditions for employees who remain at the restructured firm. Both these studies, of those who lost their jobs and those who stayed at the restructured workplace, have never before been analysed by using common, EU-wide and representative, datasets. The report also provides an overview of recent restructuring using the ERM database. While restructuring cases reporting job loss have fallen since the peak of 2009, they still outnumber announcements of job gain. Several recent cases testify to serious problems in the once very promising alternative energy sector in Europe. The findings show that much of the recently announced job creation is in the hotels and retail sectors.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  ef12611
  Catalogue info

  ERM:n vuoden 2012 vuosikertomus – Rakenneuudistuksen jälkeen: työmarkkinat, työolot ja tyytyväisyys elämään - Tiivistelmä

  Authors: 
  Eurofound
  ERM:n vuoden 2012 vuosikertomuksessa korostetaan rakenneuudistuksesta työntekijöille aiheutuvia seurauksia. Siinä tarkastellaan, ketkä menettivät työpaikkansa talouskriisin johdosta, ketkä löysivät uuden työpaikan ja miten työpaikan menetys ja sitä seurannut uudelleentyöllistyminen vaikuttivat heidän yleiseen elämän tilanteeseensa ja tyytyväisyyteensä elämään. Vuosikertomuksessa tarkastellaan myös vaikutuksia, joita aiheutui rakenneuudistuksen läpikäyneessä yrityksessä työpaikkansa säilyttäneiden työntekijöiden työoloihin. Kumpaakaan näistä tutkimuksista, niistä jotka menettivät työpaikkansa ja niistä jotka jäivät rakenneuudistuksen läpikäyneeseen työpaikkaan, ei ole koskaan aiemmin analysoitu käyttäen yhteisiä, EU:n laajuisia ja edustavia tietoja. Vuosikertomuksessa esitetään myös yleiskatsaus äskettäiseen rakenneuudistukseen käyttäen ERM:n tietokantaa. Rakenneuudistustapaukset, joissa raportoidaan työpaikkojen menetyksistä, ovat vähentyneet vuoden 2009 huippuluvuista, mutta niitä on edelleen enemmän kuin uusista työpaikoista tehtyjä ilmoituksia. Useat viimeaikaiset tapaukset osoittavat, että aikoinaan hyvin lupaavalla vaihtoehtoisen energian alalla Euroopassa on vakavia ongelmia. Saatujen tuoreiden tietojen mukaan monet uudet työpaikat on perustettu hotellialalle ja vähittäiskaupan aloille.  Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 38.16 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti