ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

Annual report
Päivitetty
12 maaliskuu 2015
Julkaistu
04 maaliskuu 2015
Muodot
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Yhteenveto

The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector. Hiring freezes have meant the public sector workforce has shrunk and become significantly older, with more female workers. Lack of job security means working in the public sector is no longer quite as attractive. More restructuring will undoubtedly occur, and it is vital that those involved in its planning develop a more forward-looking, anticipatory strategy, to soften the blow for those workers who leave and to enhance conditions for those who stay. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  120
  Reference No: 
  EF1470
  ISBN: 
  978-92-897-1310-8
  Catalogue: 
  TJ-AL-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/92093
  Catalogue info

  ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

  The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14701
  Catalogue info

  ERM:n vuoden 2014 vuosikertomus: Julkisen sektorin rakenneuudistus

  Authors: 
  Eurofound

  Euroopan rakenneuudistuksen seurantavälineen (ERM) vuoden 2014 vuosikertomuksessa selvitetään julkisen sektorin nopeaa muuttumista Euroopassa finanssikriisin alettua vuonna 2008. Työllisyyden kasvu julkisella sektorilla auttoi aluksi vakauttamaan Euroopan taloutta, kun yksityisellä sektorilla menetettiin paljon työpaikkoja. Sen jälkeen toteutetut julkisen talouden säästötoimet (tai julkisen talouden vakauttaminen) ovat johtaneet julkisen sektorin laajamittaiseen rakenneuudistukseen. Rekrytointikieltojen seurauksena julkisen sektorin työvoima on supistunut ja ikääntynyt huomattavasti ja naispuolisten työntekijöiden osuus on kasvanut. Työsuhdeturvan puuttuminen on heikentänyt julkisen sektorin työpaikkojen vetovoimaa. Vuosikertomuksessa kuvataan viranomaisten käyttöön ottamia erilaisia välineitä, joista esimerkkinä ovat palkkojen jäädyttäminen, henkilöstön vähentäminen ja asteittainen eläkkeelle siirtyminen / varhaiseläke sekä vaihtoehtoiset muodot, kuten työn jakaminen ja uudelleensijoitus. Uudet työn muodot, kuten nollatuntisopimusten käyttö, ovat yleistyneet monien maiden julkisella sektorilla. Kertomuksessa selvitetään lopuksi rakenneuudistuksen kokonaisvaikutuksia työpaikan säilyttäneisiin ja työpaikan menettäneisiin työntekijöihin.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti