Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

Annual report
Julkaistu
27 tammikuu 2016
pdf
Muodot
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Yhteenveto

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to Read more

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation. It also examines recruitment in SMEs, the extent of public debate on job creation in SMEs, and public support instruments available to SMEs that encourage them to create jobs. The study finds that SMEs that tend to create jobs are often young, innovative, internationally active, located in urban areas and run by skilled managers with the capacity to plan and realise active growth and investment strategies. However, a combination of both external and internal company factors, rather than individual characteristics, determines the job creation potential of these companies. 

Read less

Muodot

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  119
  Reference No: 
  EF1561
  ISBN: 
  978-92-897-1434-1
  Catalogue: 
  TJ-AL-15-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/342142
  Catalogue info

  Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

  The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15611
  Catalogue info

  Työpaikkojen syntyminen pk-yrityksissä – ERM:n vuoden 2015 vuosikertomus

  Authors: 
  Eurofound

  Euroopan rakenneuudistuksen seurantavälineen (ERM) vuoden 2015 vuosikertomuksessa tarkastellaan työpaikkojen syntymistä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yrityksissä). Pk-yritysten asema Euroopan työpaikkojen syntymisessä tunnustetaan yhä useammin. Koska pk-yritykset ovat kuitenkin hyvin monenkirjava joukko, kaikkien panos työllisyyden kasvuun ei ole yhtä suuri. Tutkimuksessa pyritään yksilöimään, minkätyyppiset pk-yritykset ovat dynaamisempia työpaikkojen syntymisen kannalta kuin toiset ja mitkä pääasialliset tekijät edesauttavat ja haittaavat työpaikkojen syntymistä. Siinä tarkastellaan myös rekrytointia pk-yrityksissä, työpaikkojen syntymisestä pk-yrityksissä käytävän julkisen keskustelun laajuutta sekä työpaikkojen syntymisen edistämiseksi pk-yritysten käytettävissä olevia julkisen tuen välineitä. Tutkimuksen mukaan työpaikkoja syntyy yleensä eniten nuorissa, innovatiivisissa ja kansainvälisesti aktiivisissa pk-yrityksissä, jotka toimivat kaupungeissa, joiden johtajat ovat osaavia ja joilla on valmiudet suunnitella ja toteuttaa aktiivisia kasvu- ja investointistrategioita. Sekä yritysten ulkoiset että sisäiset tekijät määrittävät yhdessä työpaikkojen syntymispotentiaalin näissä yrityksissä, eivät niinkään yritysten yksilölliset ominaisuudet.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti