Työolot Euroopan unionissa: työn organisointi - Tiivistelmä

Vuoden2005 tutkimuksen jälkeen säätiö on tehnyt lisää syvällisiä analyyseja tuloksista, joita on saatu työoloihin liittyvistä keskeisistä aihealueista EU:ssa. Työn organisoinnin monimuotoisuus eri puolilla Euroopan unionia on yksi selvitetyistä aihealueista ja myös tämän raportin aihe. Työolotutkimuksen tuloksia on analysoitu työn organisoinnin keskeisten erojen hahmottamiseksi eri EUmaissa. Analyysin yhteydessä on tarkasteltu rakenteellisia, väestöllisiä ja maiden rajat ylittäviä piirteitä, jotka määrittävät erilaisia työn organisoinnin muotoja, sekä tutkittu suhdetta työn organisoinnin sekä työn ja työllisyyden laadun eri ulottuvuuksien välillä. Tutkimuksessa on analysoitu yhteyksiä työn organisoinnin ja henkilöstöhallinnon käytäntöjen välillä sekä tutkittu työn organisointia pienissä toimipaikoissa ja julkisella sektorilla (esimerkiksi julkishallinnon ja sosiaaliturvan, koulutuksen, terveys- ja sosiaalialan laitoksissa).Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 45.33 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti