Ikääntyvän työvoiman työolot - Tiivistelmä

Vuoden 2005 tutkimuksen jälkeen Eurofound on analysoinut syvällisesti tutkimustuloksia, jotka koskevat EU:n työoloihin liittyviä keskeisiä aiheita. Tutkimuksessa tarkasteltiin muun muassa työvoiman ikääntymistä sekä sen pitkäaikaisia vaikutuksia koko yhteiskuntaan ja työmarkkinoihin. Tutkimuksessa korostettiin neljää tekijää, jotka ovat keskeisiä Euroopan unionin työvoiman ikärakenteen muodostumisessa. Nämä tekijät ovat urakehityksen ja työn varmuuden takaaminen, työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen, taitojen ja kykyjen kehittäminen sekä työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen. Tässä esitteessä käsitellään työvoiman ikääntymisestä aiheutuvia keskeisiä haasteita ja esitetään tutkimuksen keskeiset tulokset pääpiirteittäin.Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 46.32 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti