Euroopan yhtenevät ja eriytyvät työolosuhteet vuosina 1990–2005 - Tiivistelmä

Vuonna 2005 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Eurofound aloitti neljännen keruuaallon alun perin vuonna 1990 alkaneessa Euroopan työoloja koskevassa tutkimuksessaan. Tämän viidentoista vuoden jakson aikana Euroopan unionissa on tapahtunut useita merkittäviä muutoksia. Tässä raportissa pyritään tarkastelemaan lähinnä kahta tutkimuskysymystä. Raportissa pyritään ensinnäkin Euroopan työoloja koskevan tutkimuksen eri keruuaaltojen kautta tutkimaan, onko työelämän laadussa havaittavissa suhteellista yhtenemis- tai eriytymiskehitystä. Toiseksi raportissa tutkitaan, onko eri Euroopan maiden välillä ollut havaittavissa samanlaista kehitystä tutkimusaikana.Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 41.1 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti