Työolot Euroopan unionin alueella: Työaika ja työtahti - Tiivistelmä

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) neljäs, vuonna 2005 tehty työolotutkimus EuropeanWorking Conditions Survey (EWCS) käsittelee aiheita, jotka ovat huomattavan tärkeitä Euroopan unionin työllisyyspoliittisessa ohjelmassa. Yksi näistä aihealueista koskee työaikaa ja työtahtia sekä niiden vaikutuksia yhteisöön ja työmarkkinoihin kokonaisuudessaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin työtahdin luonnetta ja keinoja mitata työtahtia. Havainnot paljastivat, että työtahdin ja huonojen työolojen väillä oli vahva sekä fyysinen että psyykkinen yhteys.Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 44.79 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti