Elämänlaatu Euroopassa: Kriisin vaikutukset - Tiivistelmä

Mitkä tekijät määrittävät elämäntyytyväisyyttämme, onnellisuuttamme ja sitä, kuinka arvostamme sosiaalista asemaamme ja lähiympäristöämme, ja miten käsitykset ovat muuttuneet talouskriisissä? Kolmanteen Euroopan elämänlaatututkimukseen haastateltiin 35 000:ta eurooppalaista kaikista EU:n jäsenvaltioista. Tässä yleiskatsauksessa esitellään tutkimuksen tärkeimmät tulokset ja suuntaukset. Tutkimus osoittaa, että talouslaman vaikutukset ovat jo havaittavissa ja mitattavissa. Vaikka yleinen elämäntyytyväisyys ei ole merkittävästi muuttunut, optimismi tulevaisuuden suhteen sekä luottamus julkisiin laitoksiin ovat vähentyneet selvästi useimmissa niistä maista, joihin taantuma on vaikuttanut. Eniten aineellista puutetta ja tyytymättömyyttä omaan elämäntilanteeseen havaittiin esiintyvän jo ennestään heikossa asemassa olevissa ryhmissä, kuten pitkäaikaistyöttömissä, Keski- ja Itä-Euroopassa etenkin vanhuksissa sekä yksinhuoltajissa.Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 39.06 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti