Viides työoloja koskeva kyselytutkimus

Työllä on keskeinen merkitys ihmisten elämässä, yritysten toiminnassa ja yhteiskunnassa yleensä. Työn laadun ja työolojen parantaminen on pitkään ollut keskeisellä sijalla EU:n politiikassa, viimeksi Eurooppa 2020 -strategiassa, jolla pyritään 'älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun'. Viidennessä Euroopan työoloja koskevassa kyselytutkimuksessa tarkastellaan niinkin erilaisia aiheita kuin fyysisiä riskejä, työaikaa, sukupuolten eriyttämistä, työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, työntekijöiden edustusta, työn organisointia, stressiä työpaikalla, taitojen kehittämistä ja palkkaa sekä terveyttä ja hyvinvointia. Tutkimuksessa selvitetään työoloissa esiintyviä suuntauksia, määritetään merkittäviä riskitekijöitä ja korostetaan seikkoja, jotka ansaitsevat poliittista huomiota. Viides työoloja koskeva kyselytutkimus perustuu 44 000 työntekijän haastatteluihin 34:ssä Euroopan maassa ja on siten runsas kokoelma tietoa ja analyyseja työstä kaikissa siihen liittyvissä näkökohdissa tämän päivän Euroopassa.Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 34.52 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti