Pk-yritysten rakenneuudistus Euroopassa

Rakenneuudistus on olennainen osa Euroopan taloutta, sillä yritysten on sopeuduttava muuttuviin oloihin säilyäkseen kestävinä ja kilpailukykyisinä. Politiikassa on keskitytty tähän asti pääosin suurten yritysten rakenneuudistukseen. Koska pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) suhteellinen merkitys on suuri – yli 99 prosenttia Euroopan yrityksistä on pk-yrityksiä ja noin 66 prosenttia yksityisen sektorin työpaikoista on pk-yrityksissä – poliittisten päättäjien kaikilla tasoilla on ymmärrettävä pieneen yritykseen kohdistuvat erityiset haasteet, jotta Euroopan talouden selkärangan muodostavia pk-yrityksiä voitaisiin tukea asianmukaisesti. Raportti perustuu tietoihin, joita on saatu EU:n kaikissa jäsenvaltioissa toteutetuista 85 tapaustutkimuksesta ja muista lähteistä, ja siinä tuodaan esiin rakenneuudistuksen ennakointiin ja hallintaan liittyviä pk-yrityksille ominaisia erityispiirteitä, tarkastellaan keskeisiä muutosvoimia ja analysoidaan rakenneuudistuksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Siinä tarjotaan laaja-alainen vertaileva katsaus rakenneuudistuksen vaikutuksista työntekijöihin ja itse yrityksiin ja esitetään useita ehdotuksia tuleviksi toimiksi.Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 37.59 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti