Elämänlaatu Euroopassa – Yhteiskunnan ja julkisten palveluiden laatu

Tämä raportti perustuu kolmannen Euroopan elämänlaatututkimuksen tuloksiin, ja siinä tarkastellaan eri näkökohdista eurooppalaisten tyytyväisyyttä yhteiskuntaan julkisten palveluiden ja sosiaalisten suhteiden osalta ja miten nämä vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa. Raportissa myös verrataan tuloksia vuonna 2007 saatuihin tuloksiin ja yritetään näin arvioida, miten talouskriisi on vaikuttanut yhteiskunnan laatuun. Elämänlaatu riippuu osittain laadukkaiden julkisten palvelujen, kuten terveydenhuollon, koulutuksen ja sosiaalihuollon, saatavuudesta. Myös sosiaaliset suhteet – jännitteiden puuttuminen, sosiaalisten ryhmien välinen tasa-arvo ja ihmisten välinen luottamus – vaikuttavat elämänlaatuun ja yhteiskunnan laatuun.



Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 38.14 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti