Työaikojen kehitys 2000-luvulla: Työajat ja niiden sääntely EU:ssa

Tässä raportissa tarkastellaan tärkeimpiä suuntauksia ja virstanpylväitä, jotka ovat ominaisia työehtosopimuspohjaisen työajan tärkeimpien osatekijöiden kehitykselle Euroopan unionissa 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä. Raportti perustuu ensisijaisesti Eurofoundin kaikista EU:n jäsenvaltioista ja Norjasta keräämiin tietoihin, ja siinä keskitytään erityisesti viiteen alaan, jotka ovat kemianteollisuus, metallintyöstö, pankkiala, vähittäiskauppa ja julkishallinto. Raportissa kuvataan sääntelyn institutionaalisia järjestelyjä ja arvioidaan sopimuspohjaisten työaikojen (niiden aikojen, jotka työehtosopimusten tai työnantajien ja työntekijöiden välisten sopimusten perusteella odotusten mukaan vietetään työssä) ja tavanomaisten työaikojen (työssä konkreettisesti yleensä vietetyt ajat) kehitystä vuosina 1999–2014. Raportissa viitataan jännitykseen, jota aiheutuu yhtäältä paineesta työaikojen lyhentämiseen työ- ja yksityiselämän tasapainon parantamiseksi ja työntekijöiden terveysongelmien vähentämiseksi sekä toisaalta tarpeesta joustaa työajoissa nykyaikaisen maailmantalouden vaatimuksiin vastaamiseksi.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti