Näkökulmia pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden integroitumiseen työmarkkinoille

Tässä raportissa käsitellään nykyistä tutkimusta pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden integroitumisesta työmarkkinoille vastauksena pakolaiskriisiin. Siinä päivitetään tietoa lainsäädännöstä ja käytännön järjestelyistä vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla, tutkitaan työmarkkinoille integroitumista laajemmissa puitteissa turvapaikanhakijoiden vastaanoton ja sekä heidän että pakolaisten tukemisen kannalta ja selvitetään työmarkkinaosapuolten asemaa. Tutkimuksessa todetaan, että maat, joihin asia vaikuttaa eniten, ovat toteuttaneet monia toimenpiteitä, joilla turvapaikanhakijoille tarjotaan entistä nopeampi ja helpompi pääsy työmarkkinoille. Joissakin maissa työmarkkinaosapuolet ovat olleet aktiivisia aiempaa tehokkaampien työmarkkinoille integroitumista koskevien toimintalinjojen laatimisessa ja käynnistäneet joitakin lupaavia aloitteita. Suuren turvapaikanhakijamäärän äkillinen saapuminen on kuitenkin aiheuttanut monia haasteita, ja nähtäväksi jää, miten kyseiset esteet voidaan voittaa.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti