Kuudes Euroopan työoloja koskeva tutkimus – Tiivistelmäraportti

Kuudes Euroopan työoloja koskeva tutkimus perustuu aiemmista viidestä tutkimuksesta saatuihin kokemuksiin. Sen tarkoituksena on saada kokonaiskuva työstä Euroopassa eri maissa, ammateissa, aloilla ja ikäryhmissä. EU:n työllisyyspolitiikan ensisijaisia tavoitteita ovat työllisyysasteen nostaminen, työiän pidentäminen, naisten osallistumisen lisääminen, tuottavuuden ja innovoinnin kehittäminen ja digitaaliseen muutokseen sopeutuminen. Näiden toimintalinjojen onnistuminen riippuu ulkoisten työmarkkinoiden muutosten lisäksi myös hyvien työolojen ja laadukkaan työn kehittämisestä. Euroopan työoloja koskevan tutkimuksen tuloksissa kiinnitetään huomiota monenlaisiin toimiin, joita politiikan toimijat voisivat kehittää Euroopan nykyisiin haasteisiin vastaamiseksi. Analyysissa käytetään havaintojen tutkimiseksi seitsemää työn laatua koskevaa indikaattoria – fyysistä ympäristöä, työn intensiivisyyttä, työajan laatua, sosiaalista ympäristöä, osaamista ja päätösvaltaa, uranäkymiä ja ansioita – ja luokitellaan työntekijät viiteen tyypilliseen työn laadun profiiliin. Kuudennessa Euroopan työoloja koskevassa tutkimuksessa haastateltiin henkilökohtaisesti 43 850 työntekijää 35:ssa Euroopan maassa, ja siinä pyrittiin saamaan käsitys työn monitahoisuudesta Euroopassa.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti