Euroopan elämänlaatututkimus 2016

Neljättä Euroopan elämänlaatututkimusta varten haastateltiin vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä lähes 37 000:ta ihmistä 33:ssa Euroopan maassa (28:ssa EU:n jäsenvaltiossa ja 5 ehdokasvaltiossa). Tässä tiivistelmäraportissa esitellään EU:n jäsenvaltioita koskevat tulokset. Raportissa hyödynnetään edellisten tutkimusten tietoja ja muuta tutkimustietoa elämänlaadun suuntausten tarkastelemiseksi ottaen huomioon eurooppalaisen yhteiskunnan muuttuva sosiaalinen ja taloudellinen profiili. Kymmenen vuotta maailmanlaajuisen talouskriisin jälkeen raportissa tarkastellaan laajasti hyvinvointia ja elämänlaatua, ja siinä otetaan huomioon myös yhteiskunnan ja julkisten palvelujen laatu. Tulokset osoittavat, että maiden väliset erot ovat edelleen olemassa monilla osa-alueilla, mutta ne ovat nyt monivivahteisempia. Jokaisella jäsenvaltiolla on omat vahvuutensa tietyillä hyvinvoinnin osa-alueilla, mutta moniongelmaisuus on edelleen joissakin yhteiskunnissa selvästi yleisempää kuin muissa, ja kaikissa maissa on edelleen merkittävää sosiaalista eriarvoisuutta. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti