Tuloerot ja työllisyysmallit Euroopassa ennen vaikeaa taantumaa ja sen jälkeen

PDF version Printer-friendly version

Tässä raportissa käsitellään tuloeroja koskevia kasvavia huolenaiheita tieteellisessä ja poliittisessa keskustelussa. Se tarjoaa kattavan tutkimuksen tuloeroista ennen vuosien 2008–2009 vaikeaa taantumaa ja sen jälkeen (tulotiedot liittyvät vuosiin 2004–2013).  Raportilla on kaksi tavoitetta: käsitellä asiaa EU:n laajuisesti ja antaa ajantasainen kuva tuloeroista eri tulolähteissä ja useimmissa jäsenvaltioissa. Tulokset osoittavat, että EU:n laajuiset tuloerot vähenivät huomattavasti ennen vuotta 2008, koska Euroopan maiden välillä tapahtui voimakasta tulojen lähentymistä. Vaikea taantuma kuitenkin keskeytti tämän suuntauksen ja kasvatti eroja sekä koko EU:ssa että useimmissa maissa. Aiemmissa tutkimuksissa on korostettu palkkaerojen kasvua tärkeimpänä syynä kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen erojen jatkuvaan kasvuun monissa Euroopan maissa. Tässä raportissa todetaan kuitenkin, että työttömyys ja siihen liittyvä työtulojen lasku ovat viime vuosina kasvaneiden erojen tärkein syy. Reaalitulotaso on laskenut ja keskiluokka pienentynyt kriisin alusta alkaen useimmissa Euroopan maissa. Lisäksi tutkittiin, miten perheiden tulojen yhdistäminen vähentää tuloeroja ja miten eurooppalaisella hyvinvointipolitiikalla voidaan lieventää taloudellisten myllerrysten vaikutuksia tulonjakoon.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely