Pitkäaikaistyöttömät nuoret: Ominaispiirteet ja poliittiset toimet

Nuorten työmarkkinat ovat parantuneet merkittävästi vuodesta 2014. Talouskriisin perintönä on kuitenkin suuri määrä nuoria pitkäaikaistyöttömiä, joita on lähes kolmasosa työttömistä nuorista. Raportissa päivitetään kuva nuorten työmarkkinoista vuonna 2016 ja kuvaillaan viime vuosikymmenen suuntauksia. Lisäksi raportissa tarkastellaan pitkäaikaistyöttömyyden tekijöitä sekä sosiodemografian että makrotalouden tasolla. Raportti sisältää myös näyttöä vakavista seurauksista, joita aiheutuu pitkäksi aikaa työttömiksi joutuville nuorille. Pitkäaikainen työttömyys vaikuttaa kielteisesti muun muassa tuloihin ja ammattiin sekä useisiin nuorten hyvinvoinnin osa-alueisiin. Raportti päättyy keskusteluun kymmenen jäsenvaltion hiljattain toteuttamista poliittisista toimista, joiden tarkoituksena on ehkäistä nuorten pitkäaikaistyöttömyyttä tai integroida heidät työmarkkinoille tai koulutukseen, jos he ovat jo pitkäaikaistyöttömiä.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti