Sosiaalinen liikkuvuus EU:ssa

EU:n kansalaiset ovat yhä enemmän huolissaan siitä, että nykyisin nuorten mahdollisuudet sosiaaliseen nousuun ovat heidän vanhempiensa sukupolvea vähäisemmät. Tässä raportissa kartoitetaan sukupolvien välisen sosiaalisen liikkuvuuden malleja EU:n eri maissa. Ensin siinä tarkastellaan absoluuttista sosiaalista liikkuvuutta eli sitä, miten yhteiskunnat ovat muuttuneet rakenteellisen ja ammatillisen muutoksen ja sosiaalisen etenemisen kannalta. Seuraavaksi tarkastellaan suhteellista sosiaalista liikkuvuutta (sosiaalista joustavuutta) eli ihmisten mahdollisuuksia liikkua ammatillisten luokkien välillä. Sosiaalisen liikkuvuuden viime vaiheiden tutkimuksessa on käytetty tietoja eurooppalaisesta sosiaalitutkimuksesta (ESS) ja havaintoja Eurofoundin yhteyshenkilöverkostosta kaikkialta EU:n jäsenvaltioista. Raportissa analysoidaan myös nykyistä poliittista keskustelua, ja tutkitaan, missä määrin sosiaalinen liikkuvuus on näkynyt eri jäsenvaltioiden politiikassa ja miten sitä on käsitelty ja miten siitä keskustellaan. Siinä tarkastellaan myös yhtäläisten mahdollisuuksien esteitä ja sitä edistäviä toimintamalleja. Lisäksi siinä keskitytään sellaisiin viime vuosikymmenen kehityssuuntiin, joilla voitaisiin tukea sosiaalista liikkuvuutta lapsuudessa ja varhaiskasvatuksessa, koulussa ja korkeakouluopinnoissa sekä työmarkkinoilla.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti