Eri-ikäisten työntekijöiden työolot

Väestökehitys muuttaa työelämää kaikkialla EU:ssa. Kutistuvaan työvoimaan kohdistuu kasvava vaatimus vastata ikääntyvän väestön sosiaalisiin tarpeisiin, mikä johtaa kasvuun iäkkäiden työntekijöiden työllisyysasteessa ja työelämän keston pitenemiseen. Politiikan uudistuksissa on yleisesti keskitytty nostamaan lakisääteistä eläkeikää ja tarjoamaan työntekijöille taloudellisia kannustimia, jotta nämä jatkaisivat työssä vielä eläkeiän saavutettuaan. Kuitenkin myös monet muut tekijät vaikuttavat työntekijän päätökseen jatkaa työelämässä vielä iäkkäänä. Niitä ovat terveys ja hyvinvointi, työ- ja yksityiselämän tasapaino, uranäkymät ja työsuhdeturva sekä itsenäisyyden, työaikojen ja työpaikan psykososiaalisten näkökohtien kaltaiset työolot. Tässä raportissa näitä tekijöitä analysoidaan perusteellisesti EU:n 28 jäsenvaltiossa käyttäen Eurofoundin Euroopan työolotutkimuksesta (EWCS 2015) saatuja tietoja ja tarkastellen niitä Eurofoundin ”kestävää työtä koko elämän ajan” koskevan käsitteen näkökulmasta.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti