Labour market change

Toimeentuloon riittävä palkka – käsite ja käytäntö

Toimeentuloon riittävä palkka on määritelty sellaisen tulon määräksi, joka mahdollistaa palkansaajan perustasoisen ja hyväksyttävän elintason yhteiskunnassa. Viime vuosikymmeninä on tehty joitakin toimeentuloon riittävää palkkaa koskevia aloitteita pääasiassa englanninkielisissä maissa, kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa. Kyseiset aloitteet ovat syntyneet reaktiona siihen, että monissa talouksissa lakisääteiseen vähimmäispalkkaan perustuvat tulot eivät riitä. Niissä esitetään menetelmä sellaisen palkan laskemiseen, joka mahdollistaa palkansaajien ja heidän huollettaviensa ihmisarvoisen elämän kohtuulliselle palkalle asetettujen vaatimusten mukaisesti, jotka sisältyvät vuonna 2017 hyväksyttyyn Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin. Tämän raportin on tarkoitus tarjota päättäjille käytännön tietoa toimeentuloon riittävän palkan käsitteestä.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti