Digital age

Tiettyjen alustatyön tyyppien työehdot ja -olot

Alustatyö on työmuoto, jossa käytetään verkkoalustaa sovittamaan yhteen palkallisen työn tarjonta ja kysyntä. Euroopassa alustatyö on edelleen pienimuotoista, mutta se kehittyy nopeasti. Alustojen kautta tarjotaan koko ajan moninaisempia töitä, mikä lisää myös haasteita olemassa oleville sääntelykehyksille. Tässä raportissa selvitetään kolmen yleisimmän alustatyön tyypin työehtoja ja -oloja Euroopassa alustatyöntekijöiden haastattelujen perusteella. Arvioitavia näkökulmia ovat muun muassa fyysinen ja sosiaalinen ympäristö, itsenäisyys, työsuhde, sosiaaliturvan saatavuus, ansiot ja verotus. Raportissa tehdään myös vertaileva analyysi alustatyöhön 18:ssa EU:n jäsenvaltiossa sovellettavista sääntelykehyksistä. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti