Industrial relations

Erilaisten työmarkkinasuhteiden kartoittaminen: Eurofoundin analyysikehyksen soveltaminen

Eurofoundin vuoden 2016 raportissa Työmarkkinasuhteiden keskeisten ulottuvuuksien kartoittaminen määritettiin neljä työmarkkinasuhteiden keskeistä ulottuvuutta: työpaikkademokratia, teollisuuden kilpailukyky, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työn ja työllisyyden laatu. Tämä raportti perustuu kyseiseen aikaisempaan tutkimukseen, jossa kehitettiin 45 indikaattorin kojelauta sen arvioimiseksi, miten ja missä määrin näitä keskeisiä ulottuvuuksia koskevaa käsitekehystä voidaan soveltaa kansallisella tasolla. Eurofoundin kansallinen yhteyshenkilöiden verkosto testasi indikaattoreita kansallisella tasolla, ja kävi ilmi, että niillä voidaan kartoittaa kohtuullisen tarkasti kansallisten työmarkkinasuhdejärjestelmien hallitsevat ominaisuudet ja suuntaukset. Tutkimus vahvisti, että indikaattorien kojelauta, jolla voidaan mitata tarkasti työmarkkinasuhteiden monimutkaista tilannetta eri puolilla EU:ta ja laatia asiaa koskevia yhteenvetoja, on arvokas työkalu vertailevassa tutkimuksessa ja hyödyllinen väline päätöksentekijöiden, työmarkkinaosapuolten ja sidosryhmien tukena. Raportissa esitetään useita erilaisia vaihtoehtoja tämän käsitteellisen lähestymistavan kehittämiseksi edelleen.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti