Industrial relations

Euroopan työmarkkinasuhteiden vaihtelun mittaaminen: kvantitatiivinen analyysi

Eurofoundin aiemmassa tutkimuksessa on määritetty neljä työmarkkinasuhteiden keskeistä ulottuvuutta: työpaikkademokratia, teollisuuden kilpailukyky, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työn ja työllisyyden laatu. Tämän raportin tavoitteena on laatia joukko indikaattoreita mittaamaan maan suorituskykyä työmarkkinasuhteissa näiden neljän ulottuvuuden kannalta ja kehittää työmarkkinasuhteiden järjestelmien typologia, jotta suuntauksia voidaan analysoida maiden välillä. Raportissa keskitytään erityisesti työpaikkademokratiaan, joka katsotaan tässä yhteydessä työmarkkinasuhteiden ydinulottuvuudeksi ja työn ja työllisyyden hallinnan tavoitelluimmaksi malliksi.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti