Quality of life

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja hyvinvointi Euroopassa

Viime vuosina on usein väitetty, että sosiaalinen yhteenkuuluvuus – yhteiskuntiemme sosiaalinen kudos – olisi rappeutumassa. Tässä raportissa tutkitaan empiirisesti tämän hälyttävän näkemyksen paikkansapitävyyttä ja pohditaan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden merkitystä kansalaisten arvioinneille omasta elämänlaadusta. Raportin tiedot ovat peräisin kolmesta viimeisimmästä Eurofoundin eurooppalaisesta elämänlaatututkimuksesta (EQLS) vuosilta 2007, 2011 ja 2016. Näiden tietojen pohjalta raportissa arvioidaan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden nykyistä tasoa EU:ssa ja sen kehitystä ajan kuluessa. Siinä keskitytään ryhmiin, jotka ovat vaarassa kokea vähäistä sosiaalista yhteenkuuluvuutta, ja yhteiskunnallisiin erityispiirteisiin, jotka auttavat luomaan yhteenkuuluvuutta. Yleisesti ottaen havainnot paljastavat, että ennakoitavissa olevien sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävien tekijöiden – vaurauden, avokätisen ja osallistavan hyvinvointijärjestelmän, korkeamman koulutustason ja alhaisemman työttömyyden – lisäksi digitaaliset taidot ovat nousseet ratkaisevan tärkeäksi tekijäksi, jonka tuloksena ovat yhteenkuuluvammat yhteiskunnat ja sitä kautta onnellisemmat kansalaiset EU:ssa.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti