Monitoring EU convergence

Ylöspäin tapahtuva lähentyminen EU:ssa: käsitteet, mittaaminen ja indikaattorit

Talouskriisin seurauksena EU:n johtajat ja poliittiset päättäjät ovat huomanneet, että sosiaaliselle lähentymiselle on annettava politiikan teossa yhtä suuri jalansija kuin taloudelliselle lähentymiselle, jotta sosiaalisesta Euroopasta voisi tulla totta. Tässä yhteydessä Eurofound on perustanut tutkimuslinjan, jotta voidaan saada todisteita siitä, ovatko sosioekonomiset suuntaukset eri maissa lähentyviä vai eriytyviä ja missä ne sitä ovat. Tässä raportissa perustetaan käsitekehys Eurofoundin lähentymistä koskevan tutkimuksen tukemiseksi. Siinä kehitetään metodologista strategiaa lähentymisen tutkimiseen ja sovelletaan sitä kaavojen tutkimiseen kaikkialla EU:ssa 37 indikaattorilla. Nämä indikaattorit kattavat neljä sosiaalialan osa-aluetta: työllisyys, työ- ja elinolot ja sosioekonomiset tekijät.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti