Public services

Terveydenhuolto- ja hoivapalvelujen laatu EU:ssa

Julkiset palvelut ovat keskeisessä roolissa korkeatasoisen sosiaalisen suojelun, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen osallisuuden saavuttamiselle. Ollakseen tehokkaita palveluiden on kuitenkin oltava hyvälaatuisia ja yhtäläisesti kaikkien kansalaisten ulottuvilla mahdollisimman laajasti. EU:n kansalaisten sosiaalisessa suojelussa erityisesti hoitopalvelut ovat keskeinen elämänlaatua sekä koulutukseen ja työhön pääsyä parantava tekijä. Raportissa tuodaan esiin kansalaisten käsityksiä terveydenhuollon laadusta, pitkäaikaishoidosta ja lastenhoidosta. Saatuja havaintoja vertaillaan eri maiden, yhteiskuntaryhmien sekä hoitopalvelujen käyttäjien ja epäsuorien palvelujen käyttäjien välillä.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti