Quality of life

Julkisten palvelujen rooli asema pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamisessa

Yli kolmen miljoonan turvapaikanhakijan saapuminen Euroopan unioniin kolmen vuoden aikana vuosina 2015–2017 toi jäsenvaltioille useita haasteita, jotka liittyivät kotouttamiseen. Tässä raportissa selvitetään julkisten palvelujen – erityisesti asumis-, sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelujen – roolia pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa kotouttamisessa. Tavoitteena on tunnistaa tekijät, jotka haittaavat tätä prosessia, sekä onnistunutta kotouttamista edistävät osatekijät. Yleisesti keskitytään kohdemaihin ja erityisesti kolmeen maahan, joihin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tulo on vaikuttanut eniten: Itävaltaan, Ruotsiin ja Saksaan.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti