Working conditions

Työolot ja työntekijöiden terveys

Tässä raportissa tarkastellaan Euroopan työolotutkimuksen tietojen perusteella työoloja ja niiden vaikutuksia työntekijöiden terveyteen. Väestön ikääntyessä työn kestävyyden varmistaminen edellyttää, että yhä useampi ihminen tekee työtä entistä pidempään. Raportissa tarkastellaan työn vaatimusten ja työhön saatavien resurssien välistä vuorovaikutusta. Työn vaatimukset lisäävät uupumisen riskiä ja työhön saatavat resurssit tukevat työntekijöiden suurempaa sitoutumista ja hyvinvointia. Havaintojen mukaan fyysiset riskit eivät ole lisääntyneet mutta ovat edelleen merkittäviä. Henkiset vaatimukset puolestaan ovat lisääntyneet, mikä korostaa sitä, että työn psykososiaalisten riskien merkitys kasvaa. Ajan myötä tapahtuneet muutokset viittaavat siihen, että heikon terveyden riski keskittyy tiettyihin ammatteihin, mutta että ammateissa, joiden on perinteisesti katsottu olevan suojattuja, altistuu entistä enemmän riskeille, jotka todennäköisesti vaikuttavat työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti