Promoting social cohesion and convergence

Lähentymisen seuranta Euroopan unionissa: Katsaus taaksepäin, jotta voidaan päästä eteenpäin – ylöspäin tapahtuva lähentyminen kriiseissä

Flagship report
Päivitetty
27 huhtikuu 2022
Julkaistu
20 joulukuu 2021
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Keskeiset havainnot

 • Talouskriisillä (2008–2013) oli merkittävä kielteinen vaikutus ylöspäin tapahtuvaan lähentymiseen EU:n jäsenvaltioiden välillä. Taloudellinen lähentyminen alkoi nopeasti uudelleen, mutta heikenneissä keskeisissä työmarkkinaindikaattoreissa ja elinoloja mittaavissa luvuissa oli edelleen merkittäviä eroja vuoteen 2013 asti.
Read more
 • Talouskriisillä (2008–2013) oli merkittävä kielteinen vaikutus ylöspäin tapahtuvaan lähentymiseen EU:n jäsenvaltioiden välillä. Taloudellinen lähentyminen alkoi nopeasti uudelleen, mutta heikenneissä keskeisissä työmarkkinaindikaattoreissa ja elinoloja mittaavissa luvuissa oli edelleen merkittäviä eroja vuoteen 2013 asti.
 • Vaikka monet sosiaaliset indikaattorit alkoivat lähentyä ylöspäin vuosien 2014–2019 elpymisen aikana, talouskriisin jälkiseuraukset kohdistuivat epätasaisesti maantieteellisten jakolinjojen eri puolille. Keski- ja Itä-Eurooppa lähentyi edelleen voimakkaasti johtavaa luoteista aluetta, mutta Etelä-Eurooppa jäi yhä enemmän jälkeen sekä sosiaalisesti että taloudellisesti.
 • Vuosina 2008–2019 hallinnon ja instituutioiden laatu ei juurikaan lähentynyt ylöspäin EU:n jäsenvaltioiden välillä. Kun otetaan huomioon covid-19-kriisi, institutionaalisen laadun lähentyminen on tärkeä keino muuttaa taloudellinen lähentyminen kestäväksi sosiaaliseksi lähentymiseksi Itä-Euroopassa ja parantaa molempia Etelä-Euroopassa.
 • Vahvat EU:n ja kansallisen tason poliittiset toimet pandemian torjumiseksi estivät kriisin tuhoisamman ja epätasaisemman vaikutuksen EU:n työmarkkinoihin ja elinoloihin. Koska covid-19-kriisi ei kuitenkaan ole täysin ohi, on ratkaisevan tärkeää jatkaa näitä poliittisia toimia erityisesti digitaalisen ja vihreän siirtymän yhteydessä, jolloin oikeat poliittiset välineet ovat olennaisen tärkeitä uusien koillis-lounaissuuntaisten erojen ehkäisemiseksi.
 • NextGenerationEU-suunnitelmien täysimääräinen täytäntöönpano on ratkaisevan tärkeää, ja EU:n jäsenvaltioiden välinen lähentyminen riippuu siitä, miten hyvin kansalliset elvytyssuunnitelmat ovat EU:n tason vision mukaisia. Hallitusten halukkuus keskittyä ylikansallisiin prioriteetteihin on tilaisuus poistaa covid-19-pandemian aiheuttama eriarvoisuus, ja EU-tason koordinointi on erityisen tärkeää.
Read less

Yhteenveto

Ylöspäin tapahtuva lähentyminen on EU:n toiminnan ytimessä. Jäsenvaltiot ja niiden kansalaiset sitoutuvat unioniin, koska odottavat jäsenyytensä johtavan tasapainoiseen taloudelliseen vaurauteen ja sosiaaliseen edistykseen eri maissa. Jäsenvaltioiden välisten erojen lisääntymistä, kuten vuosien 2Read more

Ylöspäin tapahtuva lähentyminen on EU:n toiminnan ytimessä. Jäsenvaltiot ja niiden kansalaiset sitoutuvat unioniin, koska odottavat jäsenyytensä johtavan tasapainoiseen taloudelliseen vaurauteen ja sosiaaliseen edistykseen eri maissa. Jäsenvaltioiden välisten erojen lisääntymistä, kuten vuosien 2008–2013 talouskriisin aikana tapahtui, voidaan pitää EU:n lupauksen pettämisenä ja mahdollisena tyytymättömyyden ja hajaannuksen lähteenä. Tämä kertomus päättää vuonna 2017 käynnistetyn Eurofoundin lähentymisen seurantatutkimuksen. Siinä kuvataan ylöspäin tapahtuvan lähentymisen muuttuvaa dynamiikkaa vuosina 2008–2019, tarkastellaan covid-19:n lyhyen aikavälin vaikutuksia Euroopan talouksiin ja yhteiskuntiin sekä sen vaikutuksia lähentymiseen ja keskustellaan pandemian pitkän aikavälin vaikutuksista ja ylöspäin tapahtuvan taloudellisen ja sosiaalisen lähentymisen tulevaisuudesta Euroopassa.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Last updated date: 
  26 Tam 2022
  Sivujen lukumäärä: 
  120
  Viitenumero: 
  EF21008
  ISBN: 
  978-92-897-2237-7
  Julkaisunro: 
  TJ-01-21-504-EN-N
  DOI: 
  10.2806/78744
  Catalogue info

  Lähentymisen seuranta Euroopan unionissa: Katsaus taaksepäin, jotta voidaan päästä eteenpäin – ylöspäin tapahtuva lähentyminen kriiseissä

  Muodot

  Viittaa tähän julkaisuun: 

  Eurofound (2021), Monitoring convergence in the European Union: Looking backwards to move forward – Upward convergence through crises, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF21008EN1
  Catalogue info

  Lähentymisen seuranta Euroopan unionissa: Katsaus taaksepäin, jotta voidaan päästä eteenpäin – ylöspäin tapahtuva lähentyminen kriiseissä

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
 • Working paper

 • Tables and graphs

  The flagship report contains the following list of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Overview of indicators
  Table 2: Drivers of employment in the EU (panel analysis)
  Table 3: Drivers of employment growth in the EU (panel analysis)
  Table 4: Summary of economic convergence trends in sigma, delta and beta convergence and at the regional level
  Table 5: Summary of social convergence trends in sigma, delta and beta convergence and at the regional level
  Table 6: Summary of institutional convergence trends in sigma, delta and beta convergence

  Table A1: Drivers of employment in the EU (panel analysis)
  Table A2: Drivers of employment growth in the EU (panel analysis)
  Table A3: Impact of unemployment changes on GDP per capita (regression coefficients), EU27, 2000–2019

  List of figures

  Figure 1: The three dimensions of convergence
  Figure 2: Sigma and delta convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2008–2019
  Figure 3: Unconditional beta convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2008–2019
  Figure 4: Regional quintile clusters of GDP per capita in PPS in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 5: Sigma and delta convergence in disposable household income per capita (PPS), 2008–2019
  Figure 6: Unconditional beta convergence in disposable household income per capita (PPS), 2008–2019
  Figure 7: Regional quintile clusters of disposable household income per capita in PPS in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 8: Sigma and delta convergence in income inequality (income quintile share ratio), EU27, 2008–2019
  Figure 9: Unconditional beta convergence in income inequality (income quintile share ratio), EU27, 2008–2019
  Figure 10: Sigma and delta convergence in monthly minimum wage (PPS), 2008–2019
  Figure 11: Unconditional beta convergence in monthly minimum wage (PPS), 2008–2019
  Figure 12: Sigma and delta convergence in the employment rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 13: Unconditional beta convergence in the employment rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 14: Regional quintile clusters of the employment rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 15: Sigma and delta convergence in the unemployment rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 16: Unconditional beta convergence in the unemployment rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 17: Regional quintile clusters of the unemployment rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 18: Sigma and delta convergence in the gender employment gap (%), EU27, 2008–2019
  Figure 19: Unconditional beta convergence in the gender employment gap (%), EU27, 2008–2019
  Figure 20: Regional quintile clusters of the gender employment gap in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 21: Sigma and delta convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 22: Unconditional beta convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 23: Regional quintile clusters of the youth NEET rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 24: Sigma and delta convergence in the early school leavers rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 25: Unconditional beta convergence in the early school leavers rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 26: Regional quintile clusters of the early school leavers rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 27: Sigma and delta convergence in the AROPE rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 28: Unconditional beta convergence in the AROPE rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 29: Sigma and delta convergence in unmet medical needs (%), EU27, 2008–2019
  Figure 30: Unconditional beta convergence in unmet medical needs (%), EU27, 2008–2019
  Figure 31: Sigma and delta convergence in the WGI rule of law, EU27, 2008–2019
  Figure 32: Unconditional beta convergence in the WGI rule of law, EU27, 2008–2019
  Figure 33: Sigma and delta convergence in the WGI government effectiveness, EU27, 2008–2019
  Figure 34: Unconditional beta convergence in the WGI government effectiveness, EU27, 2008–2019
  Figure 35: Sigma and delta convergence in the WGI regulatory quality, EU27, 2008–2019
  Figure 36: Unconditional beta convergence in the WGI regulatory quality, EU27, 2008–2019
  Figure 37: Sigma and delta convergence in the WGI voice and accountability, EU27, 2008–2019
  Figure 38: Unconditional beta convergence in the WGI voice and accountability, EU27, 2008–2019
  Figure 39: Sigma and delta convergence in the WGI control of corruption, EU27, 2008–2019
  Figure 40: Unconditional beta convergence in the WGI control of corruption, EU27, 2008–2019
  Figure 41: Sigma and delta convergence in the Ease of Doing Business score, EU27, 2010–2019
  Figure 42: Unconditional beta convergence in the Ease of Doing Business score, EU27, 2010–2019
  Figure 43: Regional clusters of the European Quality of Government Index score (EQI), EU NUTS 1 and 2, 2010 and 2017
  Figure 44: Employment rates in the previous year and annual growth rates by EU Member State, 2000–2019
  Figure 45: Employment growth in southern and central and eastern countries relative to western/northern Europe (regression coefficients plot)
  Figure 46: Summary of the regional leaders and laggards in the social dimension and cluster mobility in the economic dimension, EU NUTS 2, 2008–2019
  Figure 47: Relationship between GDP and unemployment in 2008–2009 (growth rates), EU27
  Figure 48: Relationship between GDP and unemployment in 2019–2020 (growth rates), EU27
  Figure 49: Actual versus predicted unemployment rate in 2020 (%), EU27
  Figure 50: SURE loans and the unemployment gap in 2020, EU27
  Figure 51: Unweighted average employment rate and projections to meet the European Pillar of Social Rights Action Plan 2030 target (%), EU27
  Figure 52: Unweighted average youth NEET rate and projections to meet the European Pillar of Social Rights Action Plan 2030 target (%), EU27
  Figure 53: Sigma convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2013–2020
  Figure 54: Change in GDP per capita (in PPS) by Member State (%), EU27, 2019–2020
  Figure 55: Unconditional beta convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2019–2020
  Figure 56: Percentage change in GDP per capita (in PPS), EU27, 2019–2020
  Figure 57: Sigma convergence in the unemployment rate (%), EU27, 2013–2021 (monthly data: January 2020–May 2021)
  Figure 58: Change in unemployment rate by Member State (percentage points), EU27, 2019–2020
  Figure 59: Unconditional beta convergence of the unemployment rate (%), EU27, 2019–2020
  Figure 60: Percentage point change in the unemployment rate, EU NUTS 2, 2019–2020
  Figure 61: Sigma convergence in the activity rate (%), EU27, 2013–2020 (quarterly data: Q4 2019–Q4 2020)
  Figure 62: Sigma convergence in labour market slack (%), EU27, 2013–2020 (quarterly data: Q4 2019–Q4 2020)
  Figure 63: Unconditional beta convergence in labour market slack (%), EU27, 2019–2020
  Figure 64: Estimated change in the at-risk-of-poverty rate, EU, 2019–2020
  Figure 65: Sigma convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2013–2020 (quarterly data: Q4 2019–Q4 2020)
  Figure 66: Unconditional beta convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2019–2020
  Figure 67: Degree of plausibility (on a scale of 1–10) of the health recovery scenarios as assessed by Eurofound experts
  Figure 68: Possible economic recovery scenarios
  Figure 69: Expected speed of economic recovery, EU27
  Figure 70: Experts’ opinions on the expected economic crisis triggered by the COVID-19 pandemic (on a scale of 0–100)

Tutkimuksiin, jotka on tehty ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroa Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020 ja jotka julkaistaan tämän ajankohdan jälkeen, voi sisältyä tietoa, joka koskee EU:n 28 jäsenvaltiota. Tämän ajankohdan jälkeen tutkimuksissa otetaan huomioon vain EU:n 27 jäsenvaltiota (ilman Yhdistynyttä kuningaskuntaa), ellei toisin mainita.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti