Working conditions and sustainable work

Työolot ja kestävä työ: työpaikkojen laatukehystä hyödyntävä analyysi

Flagship report
Julkaistu
26 helmikuu 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Lataa

Keskeiset havainnot

 • Nykyään työntekijöillä on EU:ssa keskimäärin paremmat työolot kuin vuosituhannen alussa. Työajan laatu on parantunut selkeästi mutta niin on myös fyysinen ympäristö erityisesti siellä, missä sillä on eniten väliä: ammateissa, joissa altistutaan paljon fyysisille riskeille.
Read more
 • Nykyään työntekijöillä on EU:ssa keskimäärin paremmat työolot kuin vuosituhannen alussa. Työajan laatu on parantunut selkeästi mutta niin on myös fyysinen ympäristö erityisesti siellä, missä sillä on eniten väliä: ammateissa, joissa altistutaan paljon fyysisille riskeille.
 • Työpaikoilla edellytetään nykyään enemmän osaamista ja tarjotaan enemmän itsenäisyyttä kuin ennen. Tämä näkyy osaamista ja harkintavaltaa koskevan indeksin paranemisessa.
 • Työnantajan maksaman koulutuksen epätasa-arvoinen tarjonta ja käyttö haittaavat työntekijöiden osaamisen kehittämistä. Iäkkäämmät työntekijät osallistuvat koulutukseen muita vähemmän, ja erilaisissa työsuhteissa (kokoaikainen työsopimus verrattuna osa-aikaiseen ja toistaiseksi voimassa oleva työsopimus verrattuna määräaikaiseen) olevien työntekijöiden väliset erot kasvavat.
 • Työmarkkinoiden jatkuva eriytyminen sukupuolten mukaan näkyy eroina miesten ja naisten työpaikkojen laadussa. Pelkkiä voittajia ei kuitenkaan ole, sillä eroista sukupuolten välillä voi olla haittaa myös miehille, esimerkiksi fyysisen ympäristön osalta.
 • Vaikka sekä miesten että naisten uranäkymät ovat yleisesti parantuneet, miehet ovat säilyttäneet etumatkansa työpaikkojen laatua koskevassa ulottuvuudessa. Todennäköinen syy siihen on hoivavastuiden epätasainen jakautuminen, joka näkyy naisten pidempinä urakatkoksina ja erilaisina työaikajärjestelyinä.
Read less

Yhteenveto

Tässä lippulaivaraportissa on yhteenveto keskeisistä havainnoista, joita Eurofound on tehnyt ohjelmakauden 2017–2020 aikana työoloista. Siinä kartoitetaan eteneminen työolojen parantamisessa vuoden 2000 jälkeen ja selvitetään, ovatko kaikki työntekijät hyötyneet myönteisestä muutoksesta yhtä paljRead more

Tässä lippulaivaraportissa on yhteenveto keskeisistä havainnoista, joita Eurofound on tehnyt ohjelmakauden 2017–2020 aikana työoloista. Siinä kartoitetaan eteneminen työolojen parantamisessa vuoden 2000 jälkeen ja selvitetään, ovatko kaikki työntekijät hyötyneet myönteisestä muutoksesta yhtä paljon. Raportissa tuodaan esiin, mitkä ryhmät ovat suurimmassa vaarassa kärsiä heikoista työoloista ja jäädä muista jälkeen. Siinä määritetään haasteita, joita työelämän muuttuminen tuo työpaikkojen laadulle. Raportissa on myös näyttöä toimenpiteistä, joiden avulla työtä voitaisiin parantaa entisestään ja taata oikeudenmukaiset työolot kaikille EU:ssa.

Analyysi osoittaa, että yleisesti ottaen työpaikkojen laatu EU:ssa paranee, vaikkakin hitaasti. Kaikki työntekijät eivät kuitenkaan saa samanlaista hyötyä. Myös sukupuolella, iällä ja työsuhteella on huomattava vaikutus henkilön työoloihin. Ja vaikka digitalisaatio auttaa ratkaisemaan joitakin työpaikkojen laatuongelmia, se luo myös uusia haasteita. Covid-19-pandemia on jyrkentänyt suuntauksia, lisännyt huolia ja korostanut sen merkitystä, että kaikille on taattava laadullisesti hyvä työpaikka.

Read less

Formats and languages

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  80
  Viitenumero: 
  EF20021
  ISBN: 
  978-92-897-2150-9
  Julkaisunro: 
  TJ-03-21-030-EN-N
  DOI: 
  10.2806/938302
  Catalogue info

  Työolot ja kestävä työ: työpaikkojen laatukehystä hyödyntävä analyysi

  Muodot

  Viittaa tähän julkaisuun: 

  Eurofound (2021), Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF20021EN1
  Catalogue info

  Työolot ja kestävä työ: työpaikkojen laatukehystä hyödyntävä analyysi

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
 • Case studies and working paper

 • Data

  List of tables

  The report has the following list of tables:

  Table 1: Change in the composition of the workforce, EU27 and the UK, 2002–2019

  Table 2: Elements of the job demands–resources model based on the EWCS

  List of figures

  The report has the following list of figures:

  Figure 1: The seven dimensions of job quality and the indicators composing each dimension

  Figure 2: Indexed change in job quality indices, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 3: Physical environment index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 4: Work intensity index: mean and standard deviation, by sector, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 5: Work intensity index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 6: Skills and discretion index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 7: Skills and discretion index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 8: Participation in paid training (%), by employment and contractual status, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 9: Associations between working time quality and occupational category, by country cluster

  Figure 10: Working time quality index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 11: Long working hours (%), by employment status, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 12: Prospects index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 13: Prospects index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 14: Scores on Prospects index, by employment and sociodemographic characteristics, EU27 and the UK, 2005 and 2015

  Figure 15: Receipt of support from colleagues and managers (%), EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 16: Receipt of support from colleagues and managers (%), by age group, EU27 and the UK, 2005 and 2015

  Figure 17: Exposure to adverse social behaviour (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 18: Perception of fair pay (%), by Member State and the UK, 2005–2015

  Figure 19: Perceived appropriateness of pay, by country cluster, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 20: Job quality profiles: Scores on seven job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 21: Distribution of workers according to job quality profiles, EU27 and the UK, 2015

  Figure 22: Job quality profiles of men, by job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 23: Job quality profiles of women, by job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 24: Distribution of employees according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 25: Gender of immediate manager (%), by worker’s gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 26: Female employees reporting good prospects for career advancement and gender gap (%), EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 27: Good prospects for career advancement (%), by age and gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 28: Job insecurity according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 29: Employability according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 30: Employees reporting difficulty making ends meet according to occupation type (%), by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 31: Employees reporting difficulty making ends meet according to household type (%), by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 32: Employee experience of selected emotional demands (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 33: Average weekly working hours of employees across the life course, by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 34: Flexibility to take time off according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 35: Additional components of earnings from main job (%), by gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 36: Employees’ perception of their work–life balance (%), by age, EU27 and the UK, 2015

  Figure 37: Employees’ participation in training (%), by age and training classification, EU27 and the UK, 2015

  Figure 38: Associations between demands and resources and workers’ health and well-being

  Figure 39: Proportion of workers with flexitime schedules and engaged in TICTM (%), EU27 and the UK, 2015

  Figure 40: Workers reporting work–life balance problems (%), by work arrangement and presence or absence of children, EU27 and the UK, 2015

  Figure 41: Multiple-job holders as a proportion of total employment (%), by gender and country, EU27 and the UK, 2018

  Figure 42: Job quality profiles of multiple-job holders’ main jobs, by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 43: Job quality of selected critical occupations in relation to the workforce average

  Figure 44: Emotional demands on ISWs and extent of those demands (%), EU27 and the UK, 2015

 • Videos

  Members of Eurofound’s Management Board provide their reactions to and insights into Eurofound’s 2021 flagship report on Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework.

  • Impact of the Covid-19 pandemic
   Interview with Juha Antila, Head of Research and Development SAK, Central Organisation of Finnish Trade Unions.

  • Digitalisation
   Interview with Mario van Mierlo, Deputy Director, Social Affairs, The Dutch Confederation of Industry and Employers (VNO-NCW).

  • Making work sustainable
   Interview with Alain Piette, Ergonomist at the Belgian Federal Public Service Employment, Labour and Social Dialogue.

  • Role of different actors in improving job quality
   Interview with Rebekah Smith, Deputy Director for Social Affairs, BusinessEurope.

  • Persisting challenges
   Interview with Nelson Ferreira, Deputy General Inspector ACT, Portugal Labour Conditions Authority.

  • Remote working
   Interview with Esther Lynch, Deputy General Secretary of the European Trade Union Confederation (ETUC).

This report presents the results of research conducted largely prior to the outbreak of COVID-19 in Europe in February 2020. For this reason, the results do not fully take account of the outbreak.

Tutkimuksiin, jotka on tehty ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroa Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020 ja jotka julkaistaan tämän ajankohdan jälkeen, voi sisältyä tietoa, joka koskee EU:n 28 jäsenvaltiota. Tämän ajankohdan jälkeen tutkimuksissa otetaan huomioon vain EU:n 27 jäsenvaltiota (ilman Yhdistynyttä kuningaskuntaa), ellei toisin mainita.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti