Working conditions in the European Union: the gender perspective

Report
Julkaistu
21 syyskuu 2008
pdf
Muodot
Executive summary
Lataa

Yhteenveto

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The Read more

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Viitenumero: 
  ef07108
  Julkaisunro: 
  TJ-81-07-145-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: the gender perspective

  This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

  Muodot

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  ef0854
  Catalogue info

  Työolot Euroopan unionissa: tasa-arvonäkökulma - Tiivistelmä

  Tekijä(t): 
  Eurofound
  Vuoden 2005 tutkimuksen jälkeen Eurofound on analysoinut syvällisesti tutkimuksen tuloksia, jotka koskevat EU:n työoloihin liittyviä keskeisiä aiheita. Tutkimuksessa tarkasteltiin muun muassa miesten ja naisten työympäristöjen samankaltaisuuksia ja eroavuuksia. Tutkimuksessa tarkasteltiin monia työn laatuun liittyviä näkökohtia, kuten työtunteja, tyytyväisyyttä työhön, työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista sekä työperäisiä terveysoireita, jotta voidaan arvioida naisten ja miesten kokemuksia jatkuvasti muuttuvalla työpaikalla. Tutkimuksessa analysoitiin työvoiman jakautumista sukupuolen mukaan sekä työ- että perhe-elämän näkökulmasta sekä selvitettiin miesten ja naisten työoloja EU:n 27 jäsenvaltiossa. Tässä esitteessä käsitellään työskentelyn tasa-arvonäkökohtiin liittyviä keskeisiä haasteita ja esitetään tutkimuksen keskeiset tulokset pääpiirteittäin.  Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 45.41 Kb)

  Ladattavissa yhdellä kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2005

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2005, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti