Working conditions in the European Union: the gender perspective

Report
Julkaistu
21 syyskuu 2008
Muodot
 • Download full reportPDF

Yhteenveto

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes. An executive summary is available - see Related content.

 • Report

  Reference No: 
  ef07108
  Catalogue: 
  TJ-81-07-145-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: the gender perspective

  This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef0854
  Catalogue info

  Työolot Euroopan unionissa: tasa-arvonäkökulma - Tiivistelmä

  Authors: 
  Eurofound
  Vuoden 2005 tutkimuksen jälkeen Eurofound on analysoinut syvällisesti tutkimuksen tuloksia, jotka koskevat EU:n työoloihin liittyviä keskeisiä aiheita. Tutkimuksessa tarkasteltiin muun muassa miesten ja naisten työympäristöjen samankaltaisuuksia ja eroavuuksia. Tutkimuksessa tarkasteltiin monia työn laatuun liittyviä näkökohtia, kuten työtunteja, tyytyväisyyttä työhön, työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista sekä työperäisiä terveysoireita, jotta voidaan arvioida naisten ja miesten kokemuksia jatkuvasti muuttuvalla työpaikalla. Tutkimuksessa analysoitiin työvoiman jakautumista sukupuolen mukaan sekä työ- että perhe-elämän näkökulmasta sekä selvitettiin miesten ja naisten työoloja EU:n 27 jäsenvaltiossa. Tässä esitteessä käsitellään työskentelyn tasa-arvonäkökohtiin liittyviä keskeisiä haasteita ja esitetään tutkimuksen keskeiset tulokset pääpiirteittäin.  Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 45.41 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti