Employment security and employability: A contribution to the flexicurity debate

Report
Julkaistu
23 syyskuu 2008
Muodot
 • Download full reportPDF

Yhteenveto

In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discussion on flexicurity: objective job insecurity, subjective job insecurity, employability and vulnerability. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.
Catalogue no: TJ-30-08-456-EN-C

 

 • Report

  Reference No: 
  ef0836
  Catalogue info

  Employment security and employability: A contribution to the flexicurity debate

  In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discussion on flexicurity: objective job insecurity, subjective job insecurity, employability and vulnerability. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0866
  Catalogue info

  Työolot Euroopan unionissa: työn varmuus ja työllistyvyys - Tiivistelmä

  Authors: 
  Eurofound
  Vuoden 2005 tutkimuksen jälkeen Eurofound on analysoinut syvällisesti tutkimustuloksia, jotka koskevat EU:n työoloihin liittyviä keskeisiä aiheita. Tutkimuksessa tarkasteltiin muun muassa työn varmuutta ja työllistyvyyttä (joustoturva) sekä niiden pitkäaikaisia vaikutuksia koko yhteiskuntaan ja työmarkkinoihin. Joustoturvan tutkimisessa käytettiin neljää indikaattoria, jotka ovat objektiivinen työpaikan epävarmuus, subjektiivinen työpaikan epävarmuus, työllistyvyys ja haavoittuvuus. Tässä esitteessä käsitellään joustoturvaan liittyviä keskeisiä haasteita ja esitetään tutkimuksen keskeiset tulokset pääpiirteittäin.  Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 47.02 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti