Working conditions of an ageing workforce

Report
Julkaistu
21 syyskuu 2008
Muodot
 • Download full reportPDF

Yhteenveto

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available - see Related content.

 • Report

  Reference No: 
  ef0817
  Catalogue: 
  TJ-30-08-215-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions of an ageing workforce

  The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0857
  Catalogue info

  Ikääntyvän työvoiman työolot - Tiivistelmä

  Authors: 
  Eurofound
  Vuoden 2005 tutkimuksen jälkeen Eurofound on analysoinut syvällisesti tutkimustuloksia, jotka koskevat EU:n työoloihin liittyviä keskeisiä aiheita. Tutkimuksessa tarkasteltiin muun muassa työvoiman ikääntymistä sekä sen pitkäaikaisia vaikutuksia koko yhteiskuntaan ja työmarkkinoihin. Tutkimuksessa korostettiin neljää tekijää, jotka ovat keskeisiä Euroopan unionin työvoiman ikärakenteen muodostumisessa. Nämä tekijät ovat urakehityksen ja työn varmuuden takaaminen, työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen, taitojen ja kykyjen kehittäminen sekä työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen. Tässä esitteessä käsitellään työvoiman ikääntymisestä aiheutuvia keskeisiä haasteita ja esitetään tutkimuksen keskeiset tulokset pääpiirteittäin.  Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 46.32 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti