Working poor in Europe

Report
Julkaistu
02 helmikuu 2011
Muodot
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Yhteenveto

Being in work greatly reduces the risk of poverty. Nevertheless, in the European Union, 8% of the employed population fell into the category of ‘working poor’ in 2007, in the sense of having an income below 60% of the national average. The proportion varies markedly across countries and social groups. In most countries, the issue of working poor is not a policy priority of either the government or the social partners, although it can be included in general policies to combat poverty and social exclusion. Although there is little evidence to prove it to date, the working poor are likely to have been particularly affected by the current economic recession.

 • Report

  Number of Pages: 
  41
  Reference No: 
  ef1025
  Catalogue info

  Working poor in Europe

  Being in work greatly reduces the risk of poverty. Nevertheless, in the European Union, 8% of the employed population fell into the category of ‘working poor’ in 2007, in the sense of having an income below 60% of the national average. The proportion varies markedly across countries and social groups. In most countries, the issue of working poor is not a policy priority of either the government or the social partners, although it can be included in general policies to combat poverty and social exclusion. Although there is little evidence to prove it to date, the working poor are likely to have been particularly affected by the current economic recession.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef10251
  Catalogue info

  Köyhät työntekijät Euroopassa - Tiivistelmä

  Authors: 
  Eurofound
  IYleisesti uskotaan, että työssä käyminen vähentää huomattavasti köyhyysriskiä. Euroopan unionissa 8 prosenttia työssä käyvästä väestöstä kuitenkin luokiteltiin köyhiksi työntekijöiksi vuonna 2007, koska heidän tulonsa olivat alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta. Osuus vaihtelee merkittävästi eri maiden ja ihmisryhmien välillä. Useimmissa maissa köyhien työntekijöiden aseman parantaminen ei ole hallituksen tai työmarkkinaosapuolien asialistan kärjessä, vaikka se usein sisällytetäänkin yleiseen köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan politiikkaan.  Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 43.6 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti