Promoting ethnic entrepreneurship in European cities

Report
Julkaistu
1 maaliskuu 2012
pdf
Muodot
Executive summary in 25 languages
Lataa

Yhteenveto

European cities are increasingly faced with the challenge of integrating people from very diverse backgrounds. As migrant populations increase, so do the opportunities for new business, job creation and international competitiveness. This report shows that ethnic entrepreneuRead more
European cities are increasingly faced with the challenge of integrating people from very diverse backgrounds. As migrant populations increase, so do the opportunities for new business, job creation and international competitiveness. This report shows that ethnic entrepreneurs, however small their venture, contribute to the economic growth of their local area, often rejuvenate neglected crafts and trades, and participate increasingly in the provision of higher value-added services. They can help to promote stronger trading links with their home countries and foster social cohesion in their host communities. The report examines what city authorities are doing to attract ethnic entrepreneurs into their established business communities, and to facilitate the business environment – from the purely financial to providing training and advice.
Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  140
  Viitenumero: 
  ef1138
  Catalogue info

  Promoting ethnic entrepreneurship in European cities

  European cities are increasingly faced with the challenge of integrating people from very diverse backgrounds. As migrant populations increase, so do the opportunities for new business, job creation and international competitiveness. This report shows that ethnic entrepreneurs, however small their venture, contribute to the economic growth of their local area, often rejuvenate neglected crafts and trades, and participate increasingly in the provision of higher value-added services. They can help to promote stronger trading links with their home countries and foster social cohesion in their host communities. The report examines what city authorities are doing to attract ethnic entrepreneurs into their established business communities, and to facilitate the business environment – from the purely financial to providing training and advice.

  Muodot

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  ef11381
  Catalogue info

  Etnisen yrittäjyyden tukeminen Euroopan kaupungeissa - Yhteenveto

  Tekijä(t): 
  Eurofound
  Eurooppalaisten kaupunkien haasteena on yhä useammin hyvin erilaisista taustoista tulevien ihmisten integroiminen. Kun maahanmuuttajaväestö kasvaa, kasvavat myös uuden yritystoiminnan, työpaikkojen luomisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn mahdollisuudet. Tämä raportti osoittaa, että etniset yrittäjät – oli heidän yrityksensä kuinka pieni tahansa – edistävät osaltaan paikallisalueensa talouskasvua, herättävät henkiin unhoon painuneita käsityötaitoja ja ammatteja ja osallistuvat yhä enemmän edenneiden lisäarvopalvelujen tarjoamiseen. He voivat auttaa kehittämään vahvempia kauppasuhteita kotimaihinsa ja edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta vastaanottavissa väestöryhmissä. Raportissa selvitetään, millaisin toimin kaupunkien viranomaiset houkuttelevat etnisiä yrittäjiä vakiintuneisiin yrittäjäyhteisöihinsä ja edistävät liiketoimintaa puhtaasti rahoitukseen liittyvistä toimista koulutukseen ja neuvontaan asti.


  Ladattavissa 25 kielellä

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti