Shifts in the job structure in Europe during the Great Recession

Report
Julkaistu
16 tammikuu 2012
Muodot
 • Download full reportPDF

Yhteenveto

This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services and business services. Meanwhile, sharp losses in medium-paying jobs in construction and manufacturing led to a shrinking of employment in the middle of the wage spectrum. More jobs were lost to men than to women and employment levels of older workers grew while those of core-age and, in particular, younger workers declined. Part-time work expanded across the wage spectrum while levels of temporary employment began to recover quickly from 2009 onwards after having borne the brunt of the early-recession job losses. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  88
  Reference No: 
  ef1141
  Catalogue info

  Shifts in the job structure in Europe during the Great Recession

  This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services and business services. Meanwhile, sharp losses in medium-paying jobs in construction and manufacturing led to a shrinking of employment in the middle of the wage spectrum. More jobs were lost to men than to women and employment levels of older workers grew while those of core-age and, in particular, younger workers declined. Part-time work expanded across the wage spectrum while levels of temporary employment began to recover quickly from 2009 onwards after having borne the brunt of the early-recession job losses.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef11411
  Catalogue info

  Työpaikkarakenteen muutokset Euroopassa vaikean taantuman aikana - Yhteenveto

  Authors: 
  Eurofound
  Raportti kuvaa taantuman vaikutusta työllisyyteen EU:n 27 jäsenvaltiossa. Raportissa kuvataan työllisyysasteen muutoksia vuoden 2008 toisen neljänneksen ja vuoden 2010 toisen neljänneksen välillä ja tutkitaan muutosten jakautumista eri palkkaluokkien välillä. Johtopäätöksenä on, että työllisyys jatkoi kasvuaan korkeimmissa palkkaluokissa, pääasiassa korkeaa osaamista vaativissa ja liike-elämän palveluissa. Samalla rakennusalan ja teollisuuden keskipalkkaisten työpaikkojen häviäminen johti työllisyyden laskuun palkka-asteikon keskivaiheilla. Miesten työpaikkoja katosi enemmän kuin naisten, kun taas iäkkäämmät työntekijät hyötyivät eniten työpaikkojen lisääntymisestä. Vaikka osa-aikaiset työpaikat ovat lisääntyneet kaikissa palkkaluokissa, suurin osa työllisyyden kasvusta vuodesta 2009 lähtien on keskittynyt matalapalkkaisiin tilapäisiin työpaikkoihin.  Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 44.42 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti